skip to Main Content

Elementtitalojen uusintasaumaus – RT-kortti 38937

Saumalaakso RT-kortti 38937 on saanut päivityksen. Sisältöön tehtiin pieni päivitys, mutta yleisilme ja kuvat ovat kokeneet suuremman päivityksen. RT-kortti on julkaistu 3/2018.

Lataa RT 38937 TÄSTÄ

Elementtitalojen uusintasaumaus – Saumalaakso Oy

Julkisivuelementti- ja ikkunakarmisaumat vaativat väliin joustavaa saumausainetta. Betonielementtejä ei voida panna tiiviiseen puskusaumaan toisiaan vasten.

Saumalaakso Oy on erikoistunut elementtien uusintasaumaukseen. Yritys hoitaa koko korjaustyön: suunnittelun, materiaalitoimitukset ja urakoinnin. Saumalaakso Oy:n edustaja arvioi kunnostettavan kohteen ja tekee yksityiskohtaisen tarjouksen koko saumaustyön läpiviennistä sekä vastaa siitä, että työ etenee laaditun aikataulun ja budjetin mukaisesti onnistuneeseen lopputulokseen saakka.

Saumausvaurioiden syyt

Yksi yleisimmistä vaurioista elementtisaumoissa on saumausmassan irtoaminen tartuntapinnasta.

Syynä tähän saattaa olla:

 • tartuntapintojen epäpuhtaudet
 • liiallinen kosteus
 • saumausmassan osittainen kovettuminen
 • liian paksu massakerros
 • väärän mallinen sauman rakenne (tasapaksu)
 • suunnitteluvirhe (liian kapeat saumat)

Toinen yleinen vauriotyyppi on saumausmassan
repeäminen.

Repeämisen syynä voi olla:

 • saumausmassan vanheneminen
 • massan päällä oleva maali tai pinnoite
 • liian ohut massakerros
 • sopimaton saumausmassa (huono UVsäteilyn
  tai ilmastorasituksen kesto)
 • suunnitteluvirhe (liian leveät saumat)

Vaurioituneen sauman haitat

Sadevesi pääsee kulkeutumaan vaurioituneesta saumasta lämmöneristyskerrokseen saakka, mistä se voi valua sisätiloihin esimerkiksi katonrajasta. Korkeissa rakennuksissa ja tuulisilla paikoilla vesivahinkojen syynä saattaa olla räystäspellityksen tai ikkunan vesipellin alitse päässyt vesi. Pitkään jatkuessaan vesivuoto aiheuttaa kosteusvaurioita rakenteille. Huonokuntoinen sauma aiheuttaa myös lämpövuotoja ja heikentää rakennuksen ulkonäköä.

Uusintasaumauksen edut

Ajoissa tehty elementtitalon saumausten uusiminen tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin korjaustyöt vaurioiden ilmaantumisen jälkeen.
 • säästää lämmityskustannuksissa
 • ehkäisee kosteusvaurioiden syntymistä
 • parantaa sisäilman laatua
 • parantaa rakennuksen ulkonäköä
 • lisää asumisviihtyvyyttä

Sauman korjaaminen

 • Sauman vaurioiden aiheuttajat ja rakenteille jo mahdollisesti aiheutuneet vahingot on selvitettävä.
 • Vaurioitunut elementtisauma on korjattava viipymättä.
 • Suositeltavin tapa on saumauksen täydellinen uusiminen. Vanha saumausmassa poistetaan kokonaan siten, että tartuntapinnat ovat täysin puhtaita.
 • Saumojen osittainen korjaaminen on kannattavaa silloin kun vauriot ovat hyvin paikallisia ja vaurion syyt voidaan samalla korjata.
 • Vaurioitunutta elementtisaumaa ei saa korjata pursottamalla saumausmassaa vaurioituneen sauman päälle. Uuden saumauskerroksen aiheuttama rasitus kohdistuu aiemmin vaurioituneeseen kohtaan ja aiheuttaa helposti uuden, ohuen massakerroksen halkeamisen.

Työselitys

 • vanhan saumausmassan ja alusnauhan poisto
 • sauman tartuntapintojen hionta
 • sauman tartuntapintojen puhdistus
 • sauman villatilan tarkistus ja tarvittaessa lisäys
 • sauman reunojen pohjustus primerilla
 • alusnauhan asennus; käytetään vettä imemätöntä nauhaa
 • tuuletusputkien tai -koteloiden asennus
 • massan pursotus ja tasoitus

Saumattaessa talviolosuhteissa on noudatettava materiaalitoimittajien antamia erityisiä talvisaumausohjeita.

Back To Top