skip to Main Content

Rakenteiden saumaajan henkilösertifikaatti

Rakenteiden saumaajan henkilösertifikaatti

Aikaisemmin Saumaustyökorttina tunnettu saumaajan ammattitaidon osoittava koulutus jää historiaan, kun tilalle tulee Rakenteiden saumaajan henkilösertifikaatiksi nimetty osaamistodistus. Rakenteiden saumaajan henkilösertifikaatti on Saumaustyökortin paranneltu versio. Laajempana ja syvempänä kokonaisuutena uusi sertifikaatti vastaa yhä laadukkaammin alati kehittyvälle saumaukselle ja tämän päivän talotekniikalle asetettuja vaatimuksia. Saumaustyökortista saatujen kokemusten valossa koulutusta on kohdistettu itse työn suorittamisen sijaan enemmän ymmärtämään rakennusten teknistä toimivuutta ja vastaamaan kysymyksiin miksi asioita tehdään. Saumareilta itseltään saatu palaute ja parannusehdotukset ovat osaltaan muokanneet sertifikaattia nykyiseen muotoonsa.

Rakenteiden saumaajan henkilösertifikaatin tarkoituksena on ensisijaisesti edistää alaa ja sen profiilia sekä saada alalle lisää ammattimaisia ja ammattimaisesti ajattelevia pitkän työuran valitsevia saumareita. Rakenteiden saumaajan henkilösertifiointi on suunnattu henkilöille, jotka tekevät rakenteiden saumaustöitä joustavilla saumaustarvikkeilla, tai toimivat näiden töiden työnjohto- tai valvontatehtävissä. Rakenteiden saumaajan henkilösertifikaatin yleistymisen myötä töiden tilaajat oppivat myös vaatimaan sertifikaattia saumaustöitä tekeviltä, heidän työnjohdolta ja näitä töitä valvovilta lisäten saumaustöiden laatua laajalti koko maassa. Suoritettujen saumausten laadun paranemisen lisäksi vesivahinkojen ja homevaurioiden mahdollisuus pienenee, rakennuksien elinkaari pitenee, sekä energiatehokkuus ja saumareiden työllisyys paranee tilaajien suosiessa todistetusti ammattitaitoisia tekijöitä. 

Rakenteiden saumaajan henkilösertifikaatti on kaikille avoin ja sen järjestää Työtehoseura (tts.fi) yhteistyössä Saumalaakson koulutus- ja kehityskeskus Saumalaakso Academyn kanssa. Teoriapäivä on yksipäiväinen. Teoriapäivää seuraa kirjallinen koe, joka kokelaan pitää läpäistä. Tämän jälkeen kokelas hankkii varsinaisen ammattitaidon saumaustöitä tekemällä. Kokelaalla on 18kk hankkia vaadittu ammattitaito ja suorittaa näyttökoe. Vasta, kun on suorittanut teoriakokeen ja näyttökokeen, saa Rakenteiden saumaajan henkilösertifikaatin. Rakenteiden saumaajan henkilösertifikaatti on osa talonrakennusalan ammattitutkintoa: osa 33 (Joustavat saumaukset).

Koulutus syntyi aikanaan Saumalaakson aloitteesta

Nykyinen Rakenteiden saumaajan henkilösertifikaatti, entinen  saumaustyökorttikoulutus sai alkunsa Saumalaakson hallituksen pj Boris Panschin toimesta, joka kontaktoi asiasta TTS työtehoseuraa. Syksyllä 2016 pidettiin ensimmäinen kokous, jossa suunniteltiin koulutuksen sisältöä yhdessä Saumalaakson Oy:n ja TTS työtehoseuran kanssa. Tämän jälkeen Anton Panschin vei asian Rakennussaumausyhdistykselle, joka luonnollisesti lähti mukaan projektiin. Yhdistys nimesi työryhmän, jossa mukana ovat Saumalaakso Oy:n lisäksi Bostik Oy, Consti Julkisivut Oy, KL-Sealing Oy, Saumaus & Saneeraus Ritala Oy, Saumapojat Oy, Sika Finland Oy, Tremco illbruck Oy. Myös Rakennusliitto lähti mukaan projektiin.

Ensimmäinen kurssi pidettiin huhtikuussa 4.4.2017

Perjantaina 13.1.2017 korttikouluttujat kokoontuivat Saumalaakson tiloissa. Tapaamisessa valmisteltiin tulevaa koulutusta ja materiaalit alkoivat olemaan hyvällä mallilla. Ensimmäinen kurssi järjestettiin 2017 huhtikuussa. Kuvassa kouluttajat ylhäältä vasemmalta alkaen: Boris Panschin Saumalaakso Oy – Anton Panschin Saumalaakso Oy Kaisa Thoden Sika Finland Oy – Timo Pitkänen TTS työtehoseura Petri Silvennoinen Consti Julkisivut Oy – Timo Saari tremco illbruck Oy Poissa: Timo Salonen Bostik Oy ja Rakennusliiton edustaja Jarmo Järvinen.

Lisätietoa henkilösertifikaatista antaa:

Timo Pitkänen koulutuspäällikkö TTS Työtehoseura 050 3879 509 / timo.pitkanen(at)tts.fi

Anton Panschin toimitusjohtaja Saumalaakso Oy 010 209 7501 / anton(at)saumalaakso.fi

www.tts.fi

www.saumalaakso.fi

www.saumalaaksoacademy.com

Back To Top