skip to Main Content

Julkisivusaumojen vaurioitumisen vaikutus taloyhtiön energiankulutukseen

”Betonisandwich-elementtien käyttäminen on yksi keskeisistä rakentamistavoista Suomessa. Näissä rakenteissa betoninen ulkokuori muodostaa yhtenäisen pinnan ulkoilman tuulisuus- ja viistosadeoloja vastaan, mutta julkisivussa olevien saumojen tiiviydestä ja tiivistämisestä tulee huolehtia erikseen. Betonisandwich-elementtien saumat eivät itsessään ole tiiviitä tuulen ja viistosateen vaikutuksia vastaan, joten betonielementtien keskinäiset sekä ikkuna- ja ovisaumat tulee tiivistää tarkoitukseen sopivilla saumausaineilla ja -tuotteilla. Saumaustarvikkeiden ominaisuudet kuitenkin heikkenevät ajan ja ulkoilman rasitusten vaikutuksista, jolloin saumojen ilma- ja sadevesitiiveys heikkenevät ja betonisandwichrakenteeseen kohdistuvat rakennusfysikaaliset kuormitukset kasvavat. Näiden tekijöiden seurauksena rakenteen kosteustekninen toimivuus heikkenee ja lämpöhäviöt rakenteen läpi kasvavat uuden rakenteen ominaisuuksiin verrattuna.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida laskennallisesti mineraalivillaeristetyn betonisandwichrakenteen elementtisaumojen vaurioitumisen vaikutusta asuinkerrostalon energiankulutukseen. Tulosten tarkoituksena on mahdollistaa taloyhtiön julkisivujen saumojen korjaamisen kannattavuuden arviointi energiatehokkuuden näkökulmasta.”

Lähde: Julkisivusaumojen vaurioitumisen vaikutus taloyhtiön energiankulutukseen Tutkimuksen voi lukea täältä>

Suomen Rakennussaumausyhdistys ry tilasi tutkimuksen julkisivusaumojen vaurioitumisen vaikutuksista taloyhtiön energiankulutukseen. Tutkimuksessa huomioidaan kuinka mm. ilmaston muutos aiheuttaa kasvavassa määrin vaakasateita, jotka aiheuttavat enenemissä määrin säärasitusta julkisivuille. Lisääntynyt säärasitus ja nopeutuvat pakkassyklit vaurioittaa myös elementtisaumoja. Kasvavat vaakasateet aiheuttavat ylimääräistä kosteuskuormaa erityisesti rannikkokaupungeissa kuten Helsingissä ja Turussa. Mikäli rakennuksessa on jo ennalta vaurioituneita ja vuotavia saumoja, altistuu rakennus ylimääräiselle kosteusrasitukselle, josta seuraa julkisivujen vaurioitumisen lisäksi lämpöhävikkiä kasvavissa määrin.

Ylimääräinen kosteusrasitus altistaa rakenteissa olevat materiaalit homeenkasvulle, betonin pakkasrapautumiselle, raudoitteiden ruostumiselle ja muille kosteuteen liittyville vaurioitumismekanismeille. Pitkälle edenneiden vauroiden korjaustoimenpiteistä voi syntyä jopa satojen tuhansien eurojen kustannukset. Lisäksi vaurioituneista saumoista syntyy ylimääräisiä lämmityskuluja.

Saumojen uusimiseen tulisikin reagoida mahdollisimman nopeasti, sillä välitöntä säästöä saadaan lämmönvuodon lakkaamisesta.

Tilaa saumojen maksuton tarkastelu

Saumojen maksuton tarkastelu pitää sisällään saumojen tarkastelun jalan maasta käsin sekä puhelimitse tai sähköpostitse annetun lyhyen arvion. Maksuton tarkastelu suoritetaan, kun alueella liikutaan muutenkin. Se ei maksa mitään, eikä velvoita mihinkään.

Useimmiten maksuton tarkastelu on täysin riittävä, sillä saumojen uusiminen kuuluu rakennusten normaaliin kunnossapitoon. Mikäli kuitenkin taloyhtiö on halukas tilaamaan saumojen kuntoarvioita, joka pitää sisällään nostimen, kirjallisen raportin toimintasuosituksineen, on tämä maksullista lisäpalvelua.

Saumojen elinkaari on 10-20 v (uudisrakennuksissa 10-15v ja kertaalleen jo uusituissa 15-20v). Usein kiinteistöjen tai osakkeiden omistajat eivät halua ottaa riskiä vesivuodoista ja rakenteiden ennenaikaisesta vaurioitumisesta. Kokemuksemme mukaan monet pitävätkin saumojen uusimisvälin kiinteästi 15v, mikäli tätä aikaisemmin ei ole tapahtunut vesivuotoja tai saumat eivät muuten ole silminnähden vaurioituneita. Saumojen uusiminen on verrattain edullinen tapa pitää rakenteiden tiiveys kunnossa ja mahdollistaa elementeille niiden laskennallinen elinkaari.

Mikäli elementit vaurioituvat ja niitä joudutaan ennenaikaisesti uusimaan tai huoneistossa sattuu vesivahinkoja, ei välttämättä enää ole kyse edullisesta remontista. Huoltamattomuus ja vesivahingot näkyvät isännöitsijätodistuksessa, joka pahimmassa tapauksessa jopa laskee asuntojen arvoa.

Tilauslomakkeen löydät täältä->

Back To Top