skip to Main Content

Suomalaista Palvelua

Suomalaista Palvelua – Saumalaakso Oy – Tiedä mitä tilaat!

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Saumalaakso Oy:lle oikeuden käyttää Avainlippu-tunnusta. Se myönnettiin ensimmäisen kerran 2014 ja uusittiin 2017, sekä 2020.

Avainlippu pähkinänkuoressa

Avainlippu voidaan myöntää Suomessa tuotetulle palvelulle. Keskimäärin Avainlippu-tuotteiden kotimaisuusaste on yli 80 prosenttia.

Kotimaisuusaste tarkoittaa suomalaisten kustannusten osuutta tuotteen tai palvelun omakustannusarvosta. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen tai palvelun tuotantoon kohdistuvat kustannukset.

Palveluyritysten kohdalla on yrityksellä lisäksi oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin on sijaittava Suomessa.

Avainlipun käyttöoikeuden myöntää Avainlippu-toimikunta kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Merkin käyttöoikeuteen vaadittavat tiedot tarkistetaan yrityksiltä vuosittain.

Suomalaisen Työn Liiton – jäsen yritys

Suomalaisen työn jäljillä

Suomalaisen Työn Liitto poliittisesti sitoutumaton, voittoa tavoittelematon ja jäsentensä omistama järjestö. Arvoyhteisöön kuuluu jo yli 3000 erikokoista yritys- ja yhteisöjäsentä. Suurimmalle osa

lle jäsenyrityksistä on myönnetty Avainlippu-, Design from Finland- ja tai Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Suomalainen työ käsittää kaiken Suomessa tehtävän työn ottamatta kantaa esimerkiksi kansallisuuteen tai omistukseen. Tätä tehtäväämme toteutamme kolmella tapaa:

  1. Toteutaa tutkimuksia ja aktiivista viestintää aihekokonaisuuksista, jotka vaikuttavat Suomessa tehtävän työn arvostukseen ja menestykseen.
  2. Hallinnoi ja kehitää suomalaisesta työstä kertovia merkkejä.
  3. Toteutaa jäsenyhteisönsä kanssa työn muutokseen ja suomalaisuuden arvoon liittyviä projekteja ja yhteismarkkinointikampanjoita sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella.

Lähde: https://suomalainentyo.fi/

Back To Top