skip to Main Content

Julkisivun neljä vuodenaikaa

Julkisivun neljä vuodenaikaa. Juttusarja alkaa taloyhtiöden ja rakenteiden osalta tärkeimmästä vuodenajasta, eli syksystä. Talveen on tärkeää valmistautua ja monet vesivuodot ja -vahingot havaitaan syksyllä.  Kiire tulee korjata vaurioit ennen talven pakkasia.

Syksy – Ennakoi vahingot!

Tarkista seinän kunto ennen talven pakkasia

Rakennusten elementtisaumojen ominaisuudet heikkenevät auringonvalon ja sään vaihteluiden vuoksi. Siitä syystä julkisivun ja elementtisaumojen kunnon säännöllinen tarkkailu olisi hyvä suorittaa vuosittain esimerkiksi syystalkoiden aikana. Tarkempi tarkastelu on syytä aloittaa viimeistään silloin, kun saumauksesta on kulunut 10 vuotta.

Pintapuolinen tarkastaminen onnistuu silmämääräisesti ja mikäli havaitaan todennäköisiä ongelmia, voidaan paikalle kutsua asiantuntija arvioimaan korjaustarvetta.

Elementtisauman tekninen ikä on normaalisti noin 15-20 vuotta, mutta erityisen aurinkoisissa, avoimissa tai muissa voimakkaille sääolosuhteille alttiina olevissa paikoissa ne voivat menettää ominaisuutensa paljon lyhyemmässä ajassa…

Lue koko teksti! 

Talvi – Nyt on aika toimia!

Mihin urakoitsijan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?

Taloyhtiön julkisivujen korjaustöissä on kyettävä sovittamaan yhteen niin asukkaiden kuin tehokkaan työn tekemisen tarpeet. Valitun toteutustavan lisäksi asukkaiden kanssa käytävällä kommunikaatiolla on suuri rooli urakan onnistumisessa.

Pahimmassa tapauksessa koko ulkokuori joudutaan vaihtamaan

Saumalaakso Oy:n toimitusjohtaja Anton Panschin kertoo, että julkisivukorjaukset ajoittuvat pääsääntöisesti huhti-marraskuun väliin. Eli aikaan, jolloin parvekkeilla ja pihalla haluttaisiin viettää aikaa, sekä ikkunoita pitää auki. On tärkeää informoida esimerkiksi siitä, miten työ etenee, sekä koska ja kuinka pitkään yksittäinen asukas joutuu kokemaan haittaa korjaustyöstä…

Lue koko teksti!

Kevät – Aika tarkastella julkisivun kunto

Elementtisaumojen kunnon tarkistaminen auttaa torjumaan vesivahinkoja

On hyvin yleistä, että taloyhtiöissä herätään elementtisaumojen huonoon kuntoon vasta siinä vaiheessa, kun seinän sisään on jo päässyt vettä. Ajoissa tehty elementtisaumojen uudistaminen vähentää vesivahingoista syntyvien kalliiden julkisivuremonttien tarvetta.

Vaurioutuneet saumat on melko helppo havaita silmämääräisesti

Julkisivuelementti- ja ikkunakarmisaumat vaativat väliin joustavaa saumausainetta. Betonielementtejä ei voida panna tiiviiseen puskusaumaan toisiaan vasten. Elementtisaumaus estää sääolosuhteiden vaikutuksen talon rakenteisiin, koska elementtisaumaus estää kosteuden pääsyn elementtirakenteisiin ja lämpöeristeisiin. Massan tekninen ikä on yleensä noin 15 – 20 vuotta, mutta esimerkiksi…

Lue koko teksti!

Kesä – Aloita julkisivuremontin suunnittelu 

Kesä on paras ajankohta suunnitella julkisivukorjauksia

Paras tapa välttää isoja julkisivukorjauksia on pitää sen kuntoa yllä säännöllisillä huoltotoimenpiteillä. Saumausten uusiminen, huoltomaalaukset, huoltokäsittelyt, pesu sekä betonipaikkaus ja parvekepinnoitukset pidentävät julkisivun elinikää merkittävästi.

Saumojen tarkastelussa kannatta olla kriittinen, sillä jo pienestä hiushalkeamasta saatta syntyä iso ongelma.

Julkisivujen huoltotoimenpiteet ovat varsin nopeita ja edullisia ratkaisuja pidentää julkisivun ikää. Huoltotoimenpiteiden avulla saadaan mittavat, sekä arvokkaat julkisivukorjaukset siirrettyä pitkälle tulevaisuuteen.

Lue koko teksti! 

Back To Top