skip to Main Content

Saumatiivistyksen tehtävänä on tiivistää kaksi rakenteen osaa siten, että lopputuloksena on kestävä ja tiivis sekä vettä, ääntä, ilmansaasteita ja kosteutta pitävä liitos. Saumatiivistyksen tavoitteena on pyrkiä aikaansaamaan kestävä liitos, joka mahdollistaa elementtien lämpötilan vaihteluista johtuvat liikkeet vaurioittamatta rakenteita 

Erään päällesaumauksen tarina

Asukas oli havainnut kosteusvauriojälkiä sisäseinässä loppuvuodesta 2020. Marraskuussa 2020 vahinkokartoittaja suoritti tarkastuksen kosteusvaurioin kärsineeseen huoneistoon. Tarkastusraportista kävi ilmi, että kosteusvaurion aiheuttajaksi epäiltiin vuotavaa elementti- tai ikkunasaumaa. Taloyhtiö lähestyi Saumalaaksoa ja tilasi julkisivusaumojen kuntoarvion. Saumalaakso suoritti saumojen kuntoarvion helmikuussa 2021. Kuntoarviossa havaittiin varsinkin ikkunasaumojen halkeilua. Toimenpidesuosituksena annettiin, että uusintasaumauksen suunnittelu olisi aloitettava viipymättä. 

Ikkunasauma repeytynyt useammasta kohtaa 

Vesipellin päät avoimia. Kuntoarviossa havaitaan monesti myös muita rakenteiden osalta tärkeitä epäkohtia, jotka voidaan korjata uusintasaumauksen yhdeydessä. 

Rikkoutunut ikkunaelementtisauma. 

Tarjouksesta tilaukseen

Saumojen tekninen ikä on 10-20 vuotta: ensisaumauksen keskimäärin 10-15 vuotta ja uudissaumauksen 15-20 vuotta. Saumat menettävät elastisuuttaan ajan ja UV-säteilyn vaikutuksesta. Saumojen huolto tarkoittaa käytännössä sauman uusimista kokonaisuudessaan. Saumaus tulee suorittaa aina puhtaalle tartuntapinnalle.

Julkisivusaumojen onnistunut työsuoritus on tärkeässä roolissa koko rakennuksen elinkaaressa. Tästä syystä saumauksen tulisi suorittaa henkilö, jolla on todennettu ammattipätevyys, eli Rakenteiden saumaajan henkilösertifiointi.

Taloyhtiö pyysi tarjousta julkisivujen elastisten elementtisaumojen ja ikkuna- ja ovisaumojen uusimisesta sekä vesipeltien tiivistyksestä. Tarjous jätettiin maaliskuussa 2021. Kesäkuussa taloyhtiö teki päätöksen ja tilasi ikkunasaumojen uusimistyön. Ikkunasaumat olivat järjestäen irti tartuntapinnoiltaan ja olivat huomattavasti akuutimpi kohde kuin elementtisaumat korjausurakan onnistunutta ja tiivistä lopputulosta ajatellen.

Saumojen huolto tarkoittaa käytännössä koko sauman uusimista. Vanha sauma poistetaan mekaanisesti. Tartuntapinnat hiotaan. Sen jälkeen asennetaan uusi pohjanauha, joka antaa saumalle oikean muodon. Primeri levitetään ja annetaan vaikuttaa oikea aika. Massaa pursotetaan oikea määrä suhteessa sauman leveyteen ja viimeistellään tasaiseksi ja siistiksi esimerkiksi puulastalla.

Haitta-ainekartoitus paljasti päällesaumauksen

Saumausmassojen PCB-pitoisuudet tulee selvittää erilaisten julkisivuihin, parvekerakenteisiin sekä maaperään kohdistuvien korjaustöiden yhteydessä vuonna 1979 tai sitä ennen valmistuneista rakennuksista, joissa on käytetty elastisia saumausmassoja, sekä lyijypitoisuudet vastaavien korjaustöiden yhteydessä vuonna 1989 tai sitä ennen valmistuneista rakennuksista.

Taloyhtiön rakennusvuosi oli 1989, joten lyijypitoisuus piti selvittää. Heinäkuussa 2021 suoritettiin haitta-ainekartoitus. Haitta-ainekartoituksen yhteydessä otetaan vanhasta saumausmassasta koepaloja ja toimitetaan ne laboratorioon, jossa mahdolliset haitta-ainepitoisuudet analysoidaan. Laboratoriotulosten perusteella kartoituksesta laaditaan raportti ja purkumenetelmästä toimenpidesuositus. Koepalojen yhteydessä selvisi, että ikkunasaumat oltiin järjestäen päällesaumattu.

Saumaus tulee suorittaa aina puhtaalle tartuntapinnalle. Päällesaumaus on monestakin syystä väärä korjaustapa. Päällesaumausta ei pitäisi suorittaa missään tilanteessa, sillä eri massojen kemiallisista yhteensopivuuksista ei ole tietoa ja materiaalit voivat jopa hylkiä toisiaan. Saumamassan pohjan tulee olla vapaa kyetäkseen muuttamaan muotoaan. Mikäli massa on kiinni kolmessa tartuntapinnassa, se repeää voidakseen muuttaa muotoaan.

Päällesaumatessa massaa tulee tuplamäärä. Massojen kemiallisista yhteensopivuuksista ei ole tietoa ja eri materiaalit voivat jopa hylkiä toisiaan. Saumamassan pohjan tulee olla vapaa kyetäkseen muuttamaan muotoaan. Mikäli massa on kiinni kolmessa tartuntapinnassa, se repeää voidakseen muuttaa muotoa.

Ikkunasaumojen uusimisen työselostus

Ikkunasaumojen poistotyössä ei päde sama työtapa kuin elementtisaumoissa, sillä ikkunarakenteet ovat rakenteeltaan elementtejä arempia.

  • Vanha saumausmassa poistetaan ikkunarakenteita vaurioittamatta niin hyvin kuin mahdollista esimerkiksi saumaleikkurilla. Samalla poistetaan vanhat pohjanauhat.
  • Sauman tartuntapinnat puhdistetaan huolellisesti hiomalla timanttilaikalla elementin puolelta. Hionnan jälkeen sauman tartuntapintojen on oltava mahdollisimman puhtaat vanhasta saumausmassasta, sementtiliimasta, pölystä ja muista epäpuhtauksista.
  • Ikkunavesipeltien kiinnitykset tarkistetaan ja tarvittaessa kiristetään.
  • Saumaan asennetaan sauman leveyttä vähän (n. 15-20%) suurempi umpisoluinen polyeteenialusnauha. Nauha asennetaan oikeaan syvyyteen suorana. Sauman taustatilan tuuletusta varten on saumanauhan ja eristeen väliin jäätävä tuuletustila.
  • Puhdistetut, kuivat ja pölyttömät tartuntapinnat käsitellään primerillä (ikkunasaumoissa elementin puolelta) materiaalintoimittajan ohjeita noudattaen. Primerin joutumista näkyviin jääville pinnoille tulee varoa.
    • Metallipinnat pyyhitään rasvoja poistavalla cleanerillä tai metalliprimerillä
  • Primerin kuivuttua saumaan pursotetaan saumausmassa tasaisesti materiaalin oikeaan massa-ainevahvuuteen. Saumausmassa tasoitetaan ja tiivistetään elementin tartuntapintoja vasten puulastalla.
  • Vesipeltien päiden tiiveyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Back To Top