skip to Main Content

Laatupolitiikka

Toimintamme periaatteena on yhdistää ammattimiehen taidot, oikeat työtavat, hyvät välineet ja tuotteet toimivaksi kokonaisuudeksi. Siksi panostamme erityisesti korkealaatuisiin tuotteisiin sekä palvelevaan ja osaavaan henkilökuntaan.

Laatupolitiikan keskeiset kohdat ovat:

  • annettujen lupausten pitäminen
  • jatkuva toiminnan kehittäminen ja henkilökunnan koulutus
  • vastaaminen oman työnsä laadusta
  • asiakastarpeiden huomioiminen kaikessa toiminnassamme
  • toimiminen taloudellisesti kannattavasti
  • työt kerralla valmiiksi.

Keskeiset tekijät, jotka mahdollistavat toiminnan laatupolitiikan mukaisesti ovat:

  • työkohteiden hyvä ennakkosuunnittelu
  • ammattitaitoinen, tavoitteisiin sitoutunut henkilökunta kohteeseen sopivat materiaalit
  • kohteeseen sopiva kalusto
  • työmaiden jälkiseuranta.

Laatupolitiikan voi kiteyttää seuraavasti:

Tuotamme palveluja taloudellisesti kannattavasti, sovittuun aikaan ja sopimuksen mukaisesti. Teemme työmme kerralla valmiiksi ja toteutamme sen niin asiakasystävällisesti kuin mahdollista.

Back To Top