skip to Main Content

Julkisivusaumojen kuntoarvio

Elementtisauman tekninen ikä on normaalisti noin 15-20 vuotta, mutta erityisen aurinkoisissa, avoimissa tai
muissa voimakkaille sääolosuhteille alttiina olevissa paikoissa ne voivat menettää ominaisuutensa paljon
lyhyemmässä ajassa. Saumat voivat ikääntyä eri aikaan talon eri ilmansuunnilla johtuen erilaisesta
säärasituksesta. Mikäli saumausmassa irtoaa elementin pinnasta osittain tai se on halkeillut, se päästää
sade- ja sulamisveden rakenteisiin ja luo riskin vesivahingolle, betonivaurioille ja mahdollisille kosteus- ja
sisäilmaongelmille.

Uusittaessa saumaa tulee saumaus suorittaa aina puhtaalle tartuntapinnalle. Päällesaumausta ei saa
suorittaa missään tilanteessa, sillä eri massojen kemiallisista yhteensopivuuksista ei ole tietoa ja eri
materiaalit voivat jopa hylkiä toisiaan. Pohjanauhan tehtävänä on estää saumausmassan pohjatartunta sekä
antaa saumalle oikea muoto ja massa-ainevahvuus. Saumamassan pohjan tulee olla vapaa kyetäkseen
muuttamaan muotoaan. Mikäli massa on kiinni kolmessa tartuntapinnassa, se repeää voidakseen muuttaa
muotoa.

Elementtisaumojen kunnon tarkastaminen ja säännöllinen uusiminen ovat talon normaaliksi huolloksi
katsottavia toimenpiteitä. Suosittelemme tarkastamaan elementtisaumojen kunnon silmämääräisesti
kahdesti vuodessa esim. kevät- ja syystalkoiden yhteydessä.

Ajoissa tehty kuntoarvio antaa mahdollisuuden parempaan korjaustyön suunnitteluun ja toteutuksen
aikatauluja voidaan myös sopia joustavammin esimerkiksi taloyhtiön asukkaiden tarpeet huomioiden.
Alan johtava asiantuntija Saumalaakso Oy antaa edellytykset laadukkaan ja luotettavan
kuntoarvioinnin tekemiseen. Pitkä kokemus on tuonut meille tiedon ja erikoisosaamisen alalta.
Vastaavaanlaista tietoa ei muualta löydy. Suunnittele julkisivusaumojen uusiminen yhdessä
kanssamme.

KYSY TARJOUS!

Ota yhteyttä:
Anton Panschin
anton@saumalaakso.fi
010 209 7501

Suoritamme myös saumojen maksuttomia tarkasteluja. Lue lisää >
https://www.saumalaakso.fi/palvelut/saumojen-maksuton-tarkastelu/

Back To Top