skip to Main Content

Kesä on paras ajankohta suunnitella julkisivukorjauksia

Paras tapa välttää isoja julkisivukorjauksia on pitää sen kuntoa yllä säännöllisillä huoltotoimenpiteillä. Saumausten uusiminen, huoltomaalaukset, huoltokäsittelyt, pesu sekä betonipaikkaus ja parvekepinnoitukset pidentävät julkisivun elinikää merkittävästi.

Julkisivujen huoltotoimenpiteet ovat varsin nopeita ja edullisia ratkaisuja pidentää julkisivun ikää. Huoltotoimenpiteiden avulla saadaan mittavat, sekä arvokkaat julkisivukorjaukset siirrettyä pitkälle tulevaisuuteen.

Julkisivupesuilla, maalauksilla tai huoltokäsittelyillä suojataan kuorielementtiä.

Julkisivusaumojen uusiminen on varsin nopea ja edullinen tapa suojata rakenteita sade ja sulamisvesiltä.

Tiilenvaihdot kannattaa ajoittaa saumojen uusimisen tai muun julkisivun huoltotoimenpiteiden yhteyteen

Julkisivurakenteen tekninen käyttöikä

on 50 – 100 vuotta, mutta esimerkiksi saumausten uusimisen laiminlyöminen voi johtaa kalliiseen remonttiin jo hyvinkin aikaisessa vaiheessa. Elastiset liikuntasaumat menettävät joustoaan ajan ja auringon vaikutuksesta. Elementtisauma alkaa ajan myötä kovettumaan ja menettämään jonkin verran elastisuutta. Tästä syystä saumat alkavat halkeilla ja tartunta heiketä. Elementtisaumojen kestävyys riippuu rakennuksen sijainnista (mm. meri, korkea paikka, suojaisa paikka). Elementtitaloissa julkisivujen saumat kestävät keskimäärin 15-20 vuotta. Elementtisaumojen kestoikä riippuu kuitenkin saumaustyön laadusta ja käytettävistä elementtisaumausmateriaaleista. Todellinen kestoikä voi siten vaihdella 10 ja 25 vuoden välillä. Rikkinäisestä saumausta pääsee rakenteeseen sade että sulamisvesi.

“Turhan usein taloyhtiössä herätään julkisivujen huollon tärkeyteen vasta siinä vaiheessa, kun ensimmäiset vesivahingot ovat jo syntyneet”, sanoo julkisivujen huolto- ja korjaustöihin erikoistuneen Saumalaakso Oy:n toimitusjohtaja Anton Panschin.

Vaurioituneiden seinäelementtien vaihtaminen on kallista. Uusintasaumaus, huoltomaalaus ja tiilipintaisen elementin käsittely suoja-aineella (impregnointi) estää tehokkaasti vesivahinkojen syntymistä, kun se tehdään säännöllisesti.

Seinien ja parvekkeiden kuntoa on syytä tarkkailla viimeistään 10 vuoden kuluttua viimeisestä huoltotyöstä.

Korjaustarve kannattaa selvittää vuosittain kesän – alkusyksyn aikana, koska suurin osa vuotuisista urakoista sovitaan jo talven ja alkukevään kuluessa. Ajoissa aloitettu kartoitus jättää riittävästi aikaa korjausten ja huoltotöiden suunnitteluun, budjetointiin, tiedottamiseen ja yhtiökokouksen päätöksentekoon.

Ajoissa tehty suunnittelu antaa myös mahdollisuuksia joustavampaan toteutukseen. Urakkaa voidaan tarvittaessa jakaa vaikka kahdelle eri vuodelle, jolloin kustannukset voidaan jaksottaa paremmin ja suoritettavista töistä asukkaille syntyvät häiriöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Saumojen tarkastelussa kannatta olla kriittinen, sillä jo pienestä hiushalkeamasta saatta syntyä iso ongelma.

Lähtökohtaisesti saumoja ei kannata korjata, vaan uusia aina kokonaisuudessaan. Päällesaumaamalla saadaa yleensä vain pahempia vaurioita aikaiseksi.

Saumaus kannattaa jättää aina ammattilaisen tehtäväksi. Tilaajan kannattaisi varmistaa, että työn suorittajalla on saumarin ammattitutkinto, sekä saumaustyökortti

Karkeaan julkisivun kunnon tarkistamiseen riittää paljaalla silmällä tehty tarkistus.

Jos julkisivun saumoissa on halkeamia, saumamassa on irti tartuntapinnoilta, seinän pinnasta irtoaa kiviainesta tai parvekkeissa on merkkejä korjaustarpeesta, kannattaa pyytää maksuton ensiarvio korjaustarpeesta Saumalaaksolta. Ensimmäinen käynti ei sido mihinkään.

Kun suunnittelet julkisivun tai parvekkeiden huoltoa tai korjausta, ota suoraan yhteys asiantuntijaamme:

puh: * 010 209 7500
sähköposti: urakointi@saumalaakso.fi
web: https://www.saumalaakso.fi/yhteydenotto/

LUE SEURAAVA TEKSTI: Syksy – Ennakoi vahingot!

LUE EDELLINEN TEKSTI: Kevät – Aika tarkastella julkisivun kunto

*Hinta soittaessa 0102 – alkuiseen numeroon on 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min

Back To Top