skip to Main Content

Saumaus on yksi rakentamisen tärkeimmistä työvaiheista

Julkisivun pinta-alasta vain noin 1 % on saumaa. Vaikka sauman osuus on pieni, on se silti erittäin tärkeä rakennuksen elinkaaren kannalta. Elementtisaumaus suojaa rakennusta sääolosuhteiden vaikutuksilta estämällä kosteuden pääsyn elementtirakenteisiin ja lämpöeristeisiin. Suomen haastavat sääolot edellyttävät laadukkaita saumausmateriaaleja ja ammattitaitoisia saumaajia.

Laadukkaan saumauksen etuja:

  • pidentää kiinteistön elinkaarta
  • vähentää korjaustarvetta
  • pienentää lämmityskustannuksia
  • parantaa käyttömukavuutta
  • nostaa kiinteistön arvoa

Saumausta pidetään valitettavan usein toissijaisena työvaiheena: pakollisena pahana ja välttämättömänä kulueränä, joka pitäisi saada tehtyä mahdollisimman nopeasti ja halvalla. Saumaustöitä tekeekin monesti täysin ammattitaidoton tekijä, vaikka saumauksien onnistuminen on talon elinkaaren kannalta yksi tärkeimmistä työvaiheista. 

Me Saumalaaksolla emme suostu tekemään sekundaa. Kaikki asentajamme ovat koulutettuja saumauksen ammattilaisia. Tästä syystä emme ehkä ole se halvin ratkaisu, mutta taatusti laadukas.

KYSY TARJOUS!

Anton Panschin
anton@saumalaakso.fi
010 209 7501

Saumalaakso Oy on Suomenrakennussaumausyhdistyksen jäsenliike

Maamme johtavat saumausliikkeet ja materiaalitoimittajat perustivat Suomen Rakennussaumausyhdistyksen vuonna 1994. Yhdistyksessä on tällä hetkellä yli 30 jäsentä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää elementtisaumaamisen, valmistusmateriaalien ja valmistusmenetelmien kehittämistä sekä materiaalien ja valmistusmenetelmien hyväksikäytön yleisiä edellytyksiä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia yhdyssiteenä saumausurakoitsijoiden, saumausmateriaalien valmistajien, betoniteollisuuden, eri viranomaisten, tutkimuslaitosten ja saumausasioista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välillä.

Saumausyhditys on mukana kouluttamassa betonirakenteiden kuntotutkijoita, korjaussuunnittelijoita ja korjaustyönjohtajia Suomen Betoniyhdistyksen vuosittain järjestettävillä pätevöitymiskurssilla.

Erittäin tärkeänä tehtävänä koettiin myös yhtenäisten takuu- ja toimitusehtojen luominen. Yhteisiä pelisääntöjä ja työmenetelmiä tarkennettiin myös vuonna 2001 käyttöön otetulla laatukäsikirjalla.

Jäsenet kokevat yhdistyksen keskuudessaan tärkeänä yhdyssiteenä jo pelkästään keskustelufoorumina, mutta yhdistyksen kautta jäsenet saavat myös tietoa käynnissä olevista alan tutkimuksista, heillä on yhdistyksen kautta mahdollisuus osallistua omaa toimintaa tukeviin projekteihin ja tutkimushankkeisiin sekä yleensäkin jäsenyyden kautta vaikuttaa alan kehitykseen.

Rakennussaumausyhdistys on myös onnistunut luomaan tunnettuvuuttaan, sillä yhdistyksen kannanottoja kysytään yhä enenevässä määrin. Lisäksi yhdistys on ollut mukana mm. seuraavissa projekteissa: RunkoRYL- saumaus 2010, SisäRYL 2013, RT-saumausohjekortit, Betonijulkisivujen saumausten suunnittelu ja laadunvarmistus, Rakennusten saumausmassat ja PCB-yhdisteet. Yhdistys työskenteli 2011 valmistuneen Eriste- ja levyrappausohjekirjan by 57 työryhmässä.

Tunnettavuuden lisäksi yhdistys panostaa jäsenyritystensä luotettavuuteen mm. siten, että se valvoo jäsentensä työnantajavelvoitteiden suorittamista. Tarkoituksena on myös, että kun tilaaja teettää saumausurakan Suomen Rakennussaumausyhdistyksen jäsenliikkeellä, hän voi olla varma, että työ tulee huolellisesti ja ammattitaidolla suoritetuksi ja lopputuloksena on siisti ja vedenpitävä sauma.

Teksti, kuvat ja lisätietoa: http://www.saumausyhdistys.net/

Back To Top