skip to Main Content

Elementtisaumaus ja uusintasaumaus ovat vahvaa erikoisalaamme.

Elementtisaumaus – Mikä on sen tarkoitus?

Julkisivuelementti- ja ikkunakarmisaumat vaativat väliin joustavaa saumausainetta, sillä betonielementtejä ei voi panna tiiviiseen puskusaumaan toisiaan vasten. Elementtisaumaus estää kosteuden pääsyn elementtirakenteisiin ja lämpöeristeisiin ja samalla sääolosuhteiden vaikutuksen talon rakenteisiin.

Pettäneen saumauksen seurauksena sisäpinnat voivat pahimmassa tapauksessa kärsiä kosteusvaurioista seinäkupruina. Saumausta eli kittausta käytetään myös ikkunankarmien vieressä. Sitä kutsutaan tiivistykseksi.

Betonielementtijulkisivun tekninen käyttöikä on määritelty 50-100 vuoden pituiseksi. Miksi elementtisaumaus tai uusintasaumaus tulee kuitenkin teettää huomattavasti aikaisemmin?

Elastiset liikuntasaumat menettävät joustoaan ajan ja auringon vaikutuksesta. Elementtisauma alkaa ajan myötä kovettumaan ja menettämään elastisuuttaan. Tästä syystä saumat alkavat halkeilla ja tartunta heiketä. Nämä syyt voivat aiheuttaa rakennukselle vesivuotoriskin. Ajoissa tehty uusintasaumaus tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin mittava vesivuotokorjaus. Joskus mittava vesivuotokorjaus voidaan aluksi korvata tilapäisellä halkeamien paikkauksella, jonka jälkeen alkaa varsinaisen elementtisaumaus- tai uusintasaumaustyön suunnittelu.

Milloin julkisivusaneeraus ja uusintasaumaus tarkalleen tulisi tehdä?

Elementtisaumojen kestävyys riippuu rakennuksen sijainnista (mm. meri, korkea paikka, suojaisa paikka). Elementtitaloissa julkisivujen saumat kestävät keskimäärin 15-20 vuotta. Elementtisaumojen kestoikä riippuu kuitenkin saumaustyön laadusta ja käytetyistä elementtisaumausmateriaaleista. Todellinen kestoikä voi siten vaihdella 10 ja 25 vuoden välillä. Uusintasaumausta tulisi ryhtyä suunnittelemaan vanhojen saumojen halkeiltua tai mikäli saumat alkavat kokonaan irrota paikoiltaan. Nyrkkisääntönä on, että vanhaa saumaa ei kannata korjata, vaan suorittaa julkisivujen uusintasaumaus ammattilaisilla.

Miten uusinta- eli korjaussaumausurakka etenee?

Elementtitalon ensimmäinen uusintasaumaus ei välttämättä vaadi erillistä koko rakennuksen kattavaa kuntotutkimusta, mutta vanhempien rakennusten kohdalla kuntokartoitus on lähes välttämätön. Uudemmissakin kohteissa rakennuksen betonielementtilaattojen kunto tarkistetaan ennen uusintasaumausta.

Saumausremontti kannattaa tehdä vain, mikäli talon rakenteet, ulkorappaus ja maalaus ovat edelleen moitteettomassa kunnossa. 15 – 20 vuoden ikäistä elementtijulkisivua tulisi jo tarkastella huolellisemmin muun muassa betonin haurastumisen osalta. Usein elementtisaumaus yhdistetään julkisivun maalausurakkaan, sillä ne on kustannustehokkainta teettää samaan aikaan samalla urakoitsijalla.

Kuinka usein elementtisaumojen tarkastus tulisi teettää?

Elementtisaumojen tarkastus tulisi tehdä viimeistään 10-15 vuoden kuluttua saumauksesta, vaikka näkyviä saumavaurioita ei olisikaan havaittavissa. Suositeltavaa olisi tehdä saumojen huoltosopimus luotettavan saumausurakoitsijan kanssa. Ammattilainen näkee parhaiten, milloin elementtisaumaus on syytä uusia.

Onko julkisivun uusintasaumaus ympäristölle haitallista?

Saumausaineet kehittyvät jatkuvasti ympäristöystävällisempään suuntaan. 1980-luvulla käyttöön tulleisiin elastisiin 1-komponenttisiin polysulfidi-saumausmassoihin ei ole lisätty PCB:tä. Koska erillistä kovettajakomponenttia ei enää kehitystyön myötä tarvittu, sen jälkeen valmistetuissa saumausmassoissa ei ole myöskään käytetty lyijyä.

PCB- ja lyijypitoisten saumausmassojen poistaminen vaatii aina työturvallisuuden asianmukaista huomioimista. Vanhojen talojen elementtisaumauksen tai uusintasaumauksen yhteydessä on poistettavan saumausaineen PCB- ja lyijypitoisuus aina selvitettävä ennen töiden aloittamista.

Ennakoi vahingot – Saumalaakso Oy

RT-tuotekorttien avulla suunnittelija ja hankinnoista vastaava valitsevat oikeat tuotteet, tarvikkeet ja laitteet hankkeeseensa. Kaksi- tai useampisivuinen tuotekortti kertoo tuotteen tekniset tiedot selkeästi jäsenneltynä ja luokiteltuna. (www.rakennustieto.fi)

Lataa Saumalaakso Oy:n RT-kortti tästä

Back To Top