skip to Main Content

Talvi – Nyt on aika toimia!

Julkisivukorjaukset ja huoltotyöt ajoittuvat pääsääntöisesti huhti-marraskuun väliin. Eli aikaan, jolloin parvekkeilla ja pihalla haluttaisiin viettää aikaa, sekä ikkunoita pitää auki. Talvi on aikaa jolloin suurinosa tulevan kauden urakoista sovitaan tehtäväksi, suunnitellaan alustavasti työn toteutusaika, sekä resurssoidaan työvoima. Taloyhtiön kannattaakin olla ajoissa liikkeellä, eikä jättää tarjouspyynnön lähettämistä taikka urakoitsijan valintaa liian myöhään keväälle. Mikäli tarjouspyynnön jättämisessä tai päätöksen tekemisessä aikaillaan liikaa, on mahdollista, että haluttuna aikana ei urakkaa pystytä suorittamaan tai pahimmassa tapauksessa urakka saattaa siirtyä jopa vuodella eteenpäin.

Mihin urakoitsijan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?

Taloyhtiön julkisivujen korjaustöissä on kyettävä sovittamaan yhteen niin asukkaiden kuin tehokkaan työn tekemisen tarpeet. Valitun toteutustavan lisäksi asukkaiden kanssa käytävällä kommunikaatiolla on suuri rooli urakan onnistumisessa. On tärkeää informoida esimerkiksi siitä, miten työ etenee, sekä koska ja kuinka pitkään yksittäinen asukas joutuu kokemaan haittaa korjaustyöstä.

“Esimerkiksi elementtisaumojen uudistaminen tavallisesti vie 1-2 kuukautta taloa kohden, mutta yksittäisen asukkaan kohdalla haitta on vain muutamia päiviä. Silloin on tärkeää, että kommunikointi asukkaiden ja työmaalla olevien asentajien välillä toimii sujuvasti”, Saumalaakso Oy:n toimitusjohtaja Anton Panschin sanoo.

Saumalaakso on ratkaissut kommunikaatiohaasteen sillä, että he käyttävät työkohteissaan suomalaisia asentajia ja suomalaista työnjohtoa. Asukkaiden kanssa kommunikoidaan suomen kielellä. Henkilökunnalle on myös painotettu hyvän kommunikaation tärkeyttä.

Äärimmäisessä tapauksessa koko ulkoseinärakenne voidaan joutua vaihtamaan.

Työtapojen valinnassa ratkaisevinta on se, kuinka ajoissa taloyhtiö lähtee huoltamaan julkisivuja. Kustannuksiltaan edullisempia ja asukkaita vähemmän häiritseviä menetelmiä voidaan käyttää silloin, kun julkisivusaumat uusitaan säännöllisesti tai, kun julkisivuissa havaittuihin ongelmiin puututaan heti niitä havaittaessa. Jos julkisivusauma pettää, seinään syntyy sade- ja sulamisveden päästävä aukko. Pahimmassa tapauksessa vesi aiheuttaa rakenteille vaurion. Mikäli päätöksentekoa lykätään liian pitkään, betonipaikkauksen, tiilen vaihtojen ja muiden lisätöiden määrä kasvaa. Äärimmäisessä tapauksessa koko ulkoseinärakenne voidaan joutua vaihtamaan.

“Ajoissa tehty julkisivun uusintasaumaus on varsin nopea ja edullinen huoltotoimenpide. Se parantaa rakenteiden kosteuden- ja lämmöneristystä, sekä parantaa sisäilman laatua, kohottaen asumisviihtyvyyttä, rakennuksen ulkonäköä ja koko kiinteistön arvoa, Panschin toteaa.

Kaikkein tärkeintä työn onnistumiselle on tietenkin työn laatu

Onnistunut saumaustyö lähtee hyvästä suunnittelusta. Saumalaakso on tehnyt julkisivujen huolto- ja korjaustöitä jo vuodesta 1986 lähtien. Viimeaikaisia asiakkaita ovat olleet mm. Suomen Kansallisooppera, Pasilan virastotalo, Keskusrikospoliisi, Suomen kansallisarkisto, Business Center Colosseum, Pörssitalo, sekä lukuisa määrä liike- ja asuinkiinteistöjä. Työssä käytetään käytännössä hyväksi havaittuja materiaaleja ja tiukkaa laatupolitiikkaa, jonka seurauksena työstä vastaavat aina koulutetut ammattiasentajat. Lisäksi työmaan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa aina sama yhteyshenkilö, jotta tieto kulkisi mahdollisimman hyvin kaikissa vaiheissa taloyhtiön ja urakoitsijan välillä. Ennen tarjouksen jättämistä asiakkaan kanssa keskustellaan ja käydään läpi tarpeet. Tarjous pyritään antamaan aina niin tarkasti tilaajan tarpeen mukaisesti, jotta ikäviltä yllätyksiltä ja lisätöiltä vältyttäisiin. Vastuullinen urakoitsija pyrkii antamaan tarjouksen niin hyvin tarjouspyynnön mukaisesti kuin mahdollista, eikä pyri piilottamaan todellisia kuluja lisätöihin. Hyvin suunniteltu uusintasaumausurakka pysyy budjetissa!

Elementtisaumojen uudistaminen tavallisesti vie 1-2 kuukautta taloa kohden, mutta yksittäisen asukkaan kohdalla haitta on vain muutamia päiviä.

Suunnitteletteko julkisivujen tai parvekkeiden huoltoa?

Ottaakaa yhteys asiantuntijaamme saadaksenne arvio urakkanne kestosta ja kustannusarviosta.
Puh:* 010 209 7500
sähköposti: urakointi@saumalaakso.fi
web: https://www.saumalaakso.fi/yhteydenotto/

LUE SEURAAVA TEKSTI: Kevät – Aika tarkastella julkisivun kunto

LUE EDELLINEN TEKSTI: Syksy – Ennakoi vahingot!

*Hinta soittaessa 0102 – alkuiseen numeroon on 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min

Back To Top