skip to Main Content

Ilmat kylmenee – Massojen varastointi, talvisaumaus ja -saneeraus. Talvi ei pysäytä rakentamista tai saneeraamista.

Elementtisaumaaminen mielletään sesonkityöksi.

Sitä se hyvin pitkälti kyllä myös on. Sesonki alkaa maalis-huhtikuussa ja jatkuu marras-joulukuulle. Työ on varsin lyhytkestoista, eikä vaadi erityisiä sääsuojauksia. Telineiden tai sääsuojien rakentaminen ei yleensä ole kannattavaa taloudellisesti pelkän saumauksen takia. Mikäli työtä tehdään telineiltä sääsuojien sisällä, ongelmaksi saattaa muodostua telineiden runko, joka vaillinaisella suunnittelulla haittaa saumausta oleellisesti. Talvisaumaus vaatii aina suunnittelua ja ammatitaitoa enemmän kuin saumaaminen sesongin aikana.

Monet työvirheet ovat seurausta tietämättömyydestä.

Talvisaumaus on saumaajalle aina poikkeuksellinen ja yllätyksellinen. Kylmä ilma, tuuli, lumi ja valaistus asettavat omat rajansa saumaustyön onnistumiselle, varsinkin jos työskentely-ympäristöä ei ole suojattu sääolosuhteilta.

Sääsuojattu eli huputettu rakennus on talvella paras vaihtoehto onnistuneeseen saumaustyöskentelyyn. Ellei suojausta ole, saumojen tartuntapinnat on esikäsiteltävä huolella. Saumaustyössä talviolosuhteet alkavat jo lämpötilan ollessa alle viisi astetta. Talvisaumauksen periaatteet ovat samat kuin kesälläkin, eli sauman tartuntapintojen tulee olla ehjät, kuivat ja puhtaat. Talvisaumauksiin hyväksytyillä saumausmassoilla on erilliset talvisaumausohjeet.

Varastointi – muistilista

 • Älä varastoi materiaaleja autoon
 • Älä päästä massoja, primeriä, vaahtoja jne. jäätymään
 • Ulkotyöskentelyssä massojen on suositeltava olla +20°C – 30°C ennen asennusta
 • Massoja säilytetään kuivissa olosuhteissa ja suojattuna suoralta auringonvalolta
 • Varastointiolosuhde +5°C – 25°C

Talvisaumaus – muistilista

 • Talvisaumaus alkaa, kun lämpömittari laskee alle +5°C
 • Elementtien kosteus häviää hitaasti. Sauman tartuntapintojen on oltava pinnaltaan kuivat ennen kuin saumaus voidaan aloittaa.
 • Sateen jälkeen saumojen tartuntapintojen tulee kuivua riittävän pitkään ennen saumaustyön aloittamista. Huomioikaa kesää pidempi kuivumisaika
 • Saumojen tartuntapinnoilla ei saa olla kosteutta, jäähilettä, härmettä tai lunta.
 • Tartuntapintojen kuivumista voidaan tarvittaessa edistää esim. kuumailmapuhaltimella. Varo, että et kuumenna pintoja liikaa!
 • Primerin kuivumisaika lämpimällä ilmalla on hyvissä olosuhteissa 30 minuuttia. Kylmällä ilmalla primerin kuivuminen hidastuu oleellisesti. Saumausmassaa ei saa pursottaa märän primerin päälle.
 • Säilytä primeriä ja saumausmassaa lämpimässä (n. +20°C – 30°C) ennen käyttöä. Kylmä massa on on jäykkää pursotettavaksi ja työstettäväksi.
  • Kelkassa saumausmassaa ja primeriä kannattaa pitää lämpölaatikossa.
  • Henkilönostimella työskentelyssä ota koriin vain pieni määrä massaa ja primeriä.
 • Saumausmassa kovettuu hitaammin kylmällä ilmalla.
 • Talvisaumauksiin hyväksytyillä saumausmassoilla on erilliset talvisaumausohjeet. Tutustu ohjeisiin ja noudata niitä!

Tutustu:
Saumalaakso mukaan talvikorjaushankkeeseen
Saumausopas elementtisaumoille

Back To Top