skip to Main Content

Kevät – Aika tarkastella julkisivun kunto video

Elementtisaumojen kunnon tarkistaminen auttaa torjumaan vesivahinkoja On hyvin yleistä, että taloyhtiöissä herätään elementtisaumojen huonoon kuntoon vasta siinä vaiheessa, kun seinän sisään on jo päässyt vettä. Ajoissa tehty elementtisaumojen uudistaminen vähentää vesivahingoista syntyvien kalliiden julkisivuremonttien tarvetta. Julkisivuelementti- ja ikkunakarmisaumat vaativat väliin…

Lue lisää

Kesä – Aloita julkisivuremontin suunnittelu

Kesä on paras ajankohta suunnitella julkisivukorjauksia Paras tapa välttää isoja julkisivukorjauksia on pitää sen kuntoa yllä säännöllisillä huoltotoimenpiteillä. Saumausten uusiminen, huoltomaalaukset, huoltokäsittelyt, pesu sekä betonipaikkaus ja parvekepinnoitukset pidentävät julkisivun elinikää merkittävästi. Julkisivurakenteen tekninen käyttöikä on 50 – 100 vuotta, mutta…

Lue lisää

Talvi – Nyt on aika toimia!

Talvi on aikaa, jolloin suurin osa tulevan kauden urakoista sovitaan tehtäväksi, suunnitellaan alustavasti työn toteutusaika, sekä resurssoidaan työvoima. Taloyhtiön kannattaakin olla ajoissa liikkeellä, eikä jättää tarjouspyynnön lähettämistä taikka urakoitsijan valintaa liian myöhään keväälle. Mikäli päätöksen tekemisessä aikaillaan liikaa, on mahdollista,…

Lue lisää

Syksy – Ennakoi vahingot video

Rakennusten elementtisaumojen ominaisuudet heikkenevät auringonvalon ja sään vaihteluiden vuoksi. Siitä syystä julkisivun ja elementtisaumojen kunnon säännöllinen tarkkailu olisi hyvä suorittaa vuosittain esimerkiksi syystalkoiden aikana, ennen pakkasia. Tarkempi tarkastelu on syytä aloittaa viimeistään silloin, kun saumauksesta on kulunut 10 vuotta. Elementtisauman…

Lue lisää

Elementtisaumojen uusintasaumaus – työnkulku

Elementtisaumojen uusintasaumaus - työnkulku Saamme usein tiedusteluja, joissa halutaan tietää minkälainen saumojen uusiminen on urakkana taloyhtiön ja asukkaan kannalta. Asukkaita kiinnostaa tietää, kuinka paljon haittaaa työstä koituu. Olemme tuottaneet videon, jonka tarkoitus on vastata kysymykseen: Minkälainen on julkisivusaumojen uusiminen urakkana?…

Lue lisää

Uusintasaumaus työselitys – Video

Uusintasaumaus työselitys Työselitys: Elementtisaumojen uusiminen Vanha saumausmassa poistetaan mekaanisesti. Samalla poistetaan vanhat pohjanauhat ja tuuletuskotelot/-putket. Tartuntapinnat hiotaan huolellisesti. Liian kapeat elementtisaumat avarretaan viisteen muotoon. Puhdistetaan irtopöly tartuntapinnoilta Sauman taustatilan lämpöeristeen tarkastaminen. Tarpeen mukaan lisätään eristettä Pohjanauhan, sekä tuuletuskotelon tai tuuletusputkien…

Lue lisää

Elementtisaumojen uusiminen – Video

Elementtisaumojen uusiminen Miten hyvä saumaustyö tehdään. Tässä videossa pääpaino sillä, mitä asentaja kertoo työn suorittamisesta. Kuvataan kuinka työtä tehdään ja samalla haastattelen sitä asentajaa hänen työstään. Tarkoituksena on auttaa kaikkia tunnistamaan hyvin tehty työ ja ymmärtämään mitä se vaatii. Miten…

Lue lisää

Elementtisaumojen uusiminen – Tarpeen tunnistaminen – video

Elementtisaumojen uusiminen - Tarpeen tunnistaminen Asunto Oy Helsingin Santeli Aurinkolahdessa sai kesällä 2017 uudet elementtisaumat. Hallituksen puheenjohtaja kertoo videolla, minkä takia saumoja on lähdetty uusimaan. - Mikä sai taloyhtiö miettimään julkisivun korjaustöitä? - Mitä vaihtoehtoja harkitsitte? - Millaiseen ratkaisuun päädyitte,…

Lue lisää

Betonivauriovideo

Betonivauriovideo Betonivauriovideo on Julkisivuyhdistyksen toimeksiannosta tehty esitys, jonka tarkoituksena on havainnollistaa betonijulkisivujen ja parvekkeiden vaurioiden syntymistä ja tuoda esiin vaurioitumisen taustalla olevia syitä. Esitys on tarkoitettu betonijulkisivujen kunnossapidon ja korjaamisen kanssa toimiville henkilöille, kuten taloyhtiöiden isännöitsijöille ja hallinnolle sekä alan…

Lue lisää

Saumavaurion korjaus

Saumavaurion korjaus Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi on tärkeää selvittää saumavaurioiden syyt! - Kuinka saumat tulisi korjata? - Mistä kaikki alkaa? - Mitä hyvä tarjouspyyntö pitää sisällään? - Miten saadaan hyvä lopputulos? - Mitkä ovat työvaiheet? - Talvisaumaus? - PCB- ja Lyijytyöt?…

Lue lisää
Back To Top