skip to Main Content

Saumalaakso mukaan talvikorjaushankkeeseen

Saumalaakso mukaan talvikorjaushankkeeseen

Keskiviikkona 26.10 Rakennusteollisuuden RT:n tiloissa Helsingissä käynnistettiin tutkimushanke julkisivujen talvikorjaamiseen liittyen. Työn ohjauksesta vastaa Julkisivuyhdistys ry:n nimeämä toimikunta.

Tutkimuksen toteuttaa Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitos professori Matti Pentin johdolla.

Hankkeen rahoitus tulee yrityksiltä ja yhdistyksiltä. Rahoittajia on yhteensä kaksikymmentä. Saumalaakso Oy on ainoana julkisivu-urakoitsija mukana rahoittamassa ja antamassa oman panostuksensa ja tietämyksensä talviolosuhteissa työskentelystä.

http://www.julkisivuyhdistys.fi/…/tule-mukaan-juko-talvire…/

Tutkimuksen taustalla oleva ”JUKO – Julkisivukorjausten tuotteistus” -hanke julkisivukorjausten laadun parantamiseksi käynnistettiin vuonna 2002 Julkisivuyhdistys ry:n ja korjausrakentamisen alalla toimivien yritysten yhteistyönä. Tavoitteena oli parantaa korjaushankkeen onnistumisen edellytyksiä tarjoamalla eri osapuolille asiaan liittyviä ohjeita sekä toiminta-malleja. Hankkeen yhteydessä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) rakennustekniikan laitoksen sekä VTT:n Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan Kiinteistöliiketoiminta-ryhmä toteuttivat vuosina 2002-2007 JUKO-ohjeistokansion.

JUKO-ohjeistokansion korjaustapaosiossa on käyty läpi hyvin vähän talvikorjaamiseen liittyviä ongelmia ja suosituksia. Jatkuvasti lisääntyvän korjaustarpeen vuoksi on kuitenkin lähes välttämätöntä jatkaa korjaushankkeita myös normaalin ruuhka-ajanjakson eli toukokuun ja lokakuun välisen ajan ulkopuolelle. Julkisivukorjausten ajoittuminen vain kesäkaudelle aiheuttaa urakoitsijoille huomattavaa resurssipulaa, joka johtaa työn laadun heikkenemiseen, aikataulujen viivästymiseen ja lisääntyviin kustannuksiin. Samalla kuitenkin talvikaudelle ei urakoitsijoille riitä töitä, mikä johtaa mm. lomautuksiin.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on laatia ohjeistus julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaamisen suunnittelua ja toteutusta varten. Tutkimuksen tuloksena syntyy aineisto, jossa esitellään yleisesti talviolosuhteiden haasteet sekä käytettävissä olevat tuotteet ja työtavat. Tämän lisäksi käydään yksityiskohtaisemmin läpi talvikorjaaminen eri julkisivumateriaalien tapauksessa.

Lähde: www.julkisivuyhdistys.fi

Back To Top