skip to Main Content

Julkisivujen kuntoarviointi, asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Koulutettu henkilökuntamme sekä Saumalaakso Oy alamme johtavana asiantuntijana antavat edellytykset laadukkaiden ja luotettavien kunto-, asbesti- ja haitta-ainekartoitusten tekemiseen. Pitkä kokemus on tuonut meille tiedon ja erikoisosaamisen alalta. Vastaavaanlaista tietoa ei muualta löydy. Suunnittele julkisivusaumojen uusiminen yhdessä kanssamme tai tilaa viranomaisten vaatimat asbesti- ja haitta-ainekartoitukset helposti yhdestä paikasta.

Kauttamme on mahdollista tilata kattavat julkisivujen kunto- ja haitta-ainekartoitukset.

  • Julkisivusaumojen kuntokartoitus
  • Asbestikartoitus
  • PCB-tutkimukset
  • lyijy-tukimukset

Laboratoriotutkimuset teetetään riippumattomilla kolmansilla tahoilla. Yhteistyökumppaneinamme on alan johtavat toimijat.

Lue lisää haitta-aineista

Julkisivusaumojen kuntoarvionti

Elementtisauman tekninen ikä on normaalisti noin 15-20 vuotta, mutta erityisen aurinkoisissa, avoimissa tai muissa voimakkaille sääolosuhteille alttiina olevissa paikoissa ne voivat menettää ominaisuutensa paljon lyhyemmässä ajassa. Mikäli saumamassa irtoaa elementin pinnasta tai se on halkeillut, se päästää sade- ja sulamisveden rakenteisiin ja luo riskin merkittävälle vesivahingolle, betonivaurioille ja mahdollisille kosteus- ja sisäilmaongelmille.

Elementtisaumojen kunnon tarkastaminen ja säännöllinen uusiminen ovatkin talon normaaliksi huolloksi katsottavia toimenpiteitä.

Ajoissa tehty kuntoarvio antaa mahdollisuuden parempaan korjaustyön suunnitteluun ja toteutuksen aikatauluja voidaan myös sopia joustavammin esimerkiksi taloyhtiön asukkaiden tarpeet huomioiden.

Asbestikartoitus

Kaikissa vuonna 1994 ja sitä ennen valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat materiaalit tai rakenteet asbestia. Tilaajan, rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta on huolehdittava, että purkutyötä varten tehdään asbestikartoitus. Velvollisuus koskee henkilöitä, taloyhtiötä tai organisaatiota. Kartoituksen pitää olla järjestelmällinen ja luotettava, koska sen perusteella suoritetaan asianmukaiset purkutyöt.

Julkisivuissa asbestia käytettiin julkisivujen (betoni, kevytbetoni, rappaus ja asbestisementti) käsittelyyn tarkoitetuissa maaleissa, sekä pinnoitteissa. Suomalaisia tuotteita on ollut ainakin vuodesta 1960. Päätuotteet siirtyivät asbestittomiin vaihtoehtoihin 1980-luvun alussa, mutta pieniä määriä asbestia sisältäviä julkisivupinnoitteita valmistettiin vielä vuonna 1988.

Tiivistys- ja saumausaineissa ja erilaisissa kiteissä ja proppausmassoissa käytettiin asbestia etenkin 1960-1970 välisenä aikana.

Lue lisää asbestista

Saumojen PCB-tutkimus (PCB)

PCB-yhdisteitä on lisätty rakennusten saumauksissa käytettyihin elastisiin polysulfidipohjaisiin
saumausmassoihin ainakin vuoteen 1974 asti, mahdollisesti 1970-luvun loppuun asti. Tarkkaa
lopettamisaikaa ei voida määrittää eikä PCB-pitoisten saumausmassojen käyttöä 1980-luvulla voida
täydellä varmuudella sulkea pois. Polysulfidimassojen käyttö alkoi elementtirakentamisen myötä
1950-luvun loppupuolella. Käytössä on ollut varsinkin 1960- luvulla muitakin saumausmassatyyppejä
kuin polysulfidimassat.

Saumausmassojen PCB-pitoisuudet tulee selvittää erilaisten julkisivuihin, parvekerakenteisiin sekä maaperään kohdistuvien korjaustöiden yhteydessä vuonna 1979 tai sitä ennen valmistuneista rakennuksista, joissa on käytetty elastisia saumausmassoja.

Valtioneuvoston asetuksessa jätteistä 179/2012 materiaali luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, jos se sisältää PCB:tä enemmän kuin 50 mg/kg (0,005 painoprosenttia)

Lue lisä PCB:stä

Saumojen lyijy-tutkimus (Pb)

Saumausmassojen lyijypitoisuudet tulee selvittää erilaisten julkisivuihin, parvekerakenteisiin sekä maaperään kohdistuvien korjaustöiden yhteydessä vuonna 1989 tai sitä ennen valmistuneista rakennuksista, joissa on käytetty elastisia saumausmassoja (Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012).

Suositus saumausmassan vaarallisen purkujätteen Pb-pitoisuudelle on 1500 mg/kg (Rakennustieto Oy, Ratu 82-0382: PCB:tä tai lyijyä sisältävien saumausmassojen purku).

Lue lisää lyijystä

KYSY TARJOUS!

Ota yhteyttä:
Anton Panschin
anton@saumalaakso.fi
010 209 7501

Back To Top