skip to Main Content

Elementtitalojen uusintasaumaus — vahva erikoisalamme

Saumalaaksolla on kunnioitettava, lähes 40 vuoden ja tuhansien kohteiden kokemus saumaamisesta. Olemme erikoistuneet elementtien uusintasaumaukseen. Hoidamme koko korjaustyön alusta loppuun: suunnittelun, materiaalitoimitukset ja urakoinnin. Saumalaakson edustaja arvioi kunnostettavan kohteen ja tekee yksityiskohtaisen tarjouksen koko saumaustyön läpiviennistä sekä vastaa siitä, että työ etenee laaditun aikataulun ja budjetin mukaisesti onnistuneeseen lopputulokseen saakka.

Miksi saumaus on tärkeää?

Saumoja on julkisivuissa vain noin 1%. Vaikka luku on pieni on se silti tärkeä.

  • Kiinteistön elinkaari pitenee
  • Kustannussäästöt
  • Korjaustarve vähenee
  • Lämmityskustannukset pienenee
  • Käyttömukavuus paranee
  • Kiinteistön arvon nousee

Saumalaakso on vuonna 1986 perustettu tiivistykseen ja saumaukseen erikoistunut yritys. Suoritamme ammattitaidolla myös betonikorjaus, maalaus sekä muut julksivujen korjaustyöt.

Luotamme ja olemme ylpeitä suomalaisesta työvoimastamme. Oman työn osuus on urakoidessamme lähes poikkeuksetta 100 %. Sen takia onkin luonnollista, että olemme Suomalaisen Työn Liiton -jäsenyritys. Merkkinä kotimaisesta palvelusta Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu-tunnusta.

Vaurioituneet saumat aiheuttavat merkittäviä haittoja

Elastisen julkisivusauman tekninen ikä on normaalisti uudiskohteissa noin 10-15 vuotta ja korjauskohteissa 15-20 vuotta, mutta erityisen aurinkoisissa, avoimissa tai muissa voimakkaille sääolosuhteille alttiina olevissa paikoissa ne voivat menettää ominaisuutensa paljon lyhyemmässä ajassa. Saumat voivat ikääntyä eri aikaan talon eri ilmansuunnilla, johtuen erilaisesta säärasituksesta. Mikäli saumausmassa irtoaa elementin pinnasta kokonaan tai osittain tai se on halkeillut, se päästää sade- ja sulamisveden rakenteisiin ja luo riskin vesivahingolle, betonivaurioille ja mahdollisille kosteus- ja sisäilmaongelmille. Lisäksi avoin sauma ja märät rakenteet huonontaa rakennuksen energiatehokkuutta.

Uusintasaumaus pidentää julkisivun elinkaarta

Saumat olisi syytä uusia ennenkuin näkyviä vaurioita ilmenee. Vuotava sauma ei ilmoita itsestään yhdessä yössä. Mikäli vesi pääsee rakenteisiin rikkonaisesta saumausta tai liitoksesta esim. viistosateen valuma-alueiden päätteessä, lyhentää se rakenteiden elinkaarta, sekä altistaa rakenteet muille vaurioille ja ongelmille. Vuotokohtiin kohdistuu huomattavia paikallisia kosteusrasituksia, mikä altistaa niissä olevat materiaalit homeenkasvulle, betonin pakkasrapautumiselle, raudoitteiden ruostumiselle ja muille kosteuteen liittyville vaurioitumismekanismeille. Rakenteiden kunnon seuraaminen sekä niiden hyvän lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan varmistaminen edesauttavat sekä hyvän energiatehokkuuden, että kosteusteknisen toimivuuden saavuttamista.

Julkisivuelementti- ja ikkunakarmisaumat vaativat väliin joustavaa saumausainetta. Betonielementtejä ei voida panna tiiviiseen puskusaumaan toisiaan vasten.

Ajoissa tehty elementtitalon saumausten uusiminen tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin korjaustyöt vaurioiden ilmaantumisen jälkeen.

Lataa saumalaakso oy:n RT-kortti tästä.

RT-tuotekorttien avulla suunnittelija ja hankinnoista vastaava valitsee oikeat tuotteet, tarvikkeet ja laitteet hankkeeseensa. Kaksi- tai useampisivuinen tuotekortti kertoo tuotteen tekniset tiedot selkeästi jäsenneltynä ja luokiteltuna. (www.rakennustieto.fi)

Saumalaakso Oy on Suomenrakennussaumausyhdistyksen jäsenliike

Maamme johtavat saumausliikkeet ja materiaalitoimittajat perustivat Suomen Rakennussaumausyhdistyksen vuonna 1994. Yhdistyksessä on tällä hetkellä yli 30 jäsentä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää elementtisaumaamisen, valmistusmateriaalien ja valmistusmenetelmien kehittämistä sekä materiaalien ja valmistusmenetelmien hyväksikäytön yleisiä edellytyksiä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia yhdyssiteenä saumausurakoitsijoiden, saumausmateriaalien valmistajien, betoniteollisuuden, eri viranomaisten, tutkimuslaitosten ja saumausasioista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välillä.

Saumausyhditys on mukana kouluttamassa betonirakenteiden kuntotutkijoita, korjaussuunnittelijoita ja korjaustyönjohtajia Suomen Betoniyhdistyksen vuosittain järjestettävillä pätevöitymiskurssilla.

Erittäin tärkeänä tehtävänä koettiin myös yhtenäisten takuu- ja toimitusehtojen luominen. Yhteisiä pelisääntöjä ja työmenetelmiä tarkennettiin myös vuonna 2001 käyttöön otetulla laatukäsikirjalla.

Jäsenet kokevat yhdistyksen keskuudessaan tärkeänä yhdyssiteenä jo pelkästään keskustelufoorumina, mutta yhdistyksen kautta jäsenet saavat myös tietoa käynnissä olevista alan tutkimuksista, heillä on yhdistyksen kautta mahdollisuus osallistua omaa toimintaa tukeviin projekteihin ja tutkimushankkeisiin sekä yleensäkin jäsenyyden kautta vaikuttaa alan kehitykseen.

Rakennussaumausyhdistys on myös onnistunut luomaan tunnettuvuuttaan, sillä yhdistyksen kannanottoja kysytään yhä enenevässä määrin. Lisäksi yhdistys on ollut mukana mm. seuraavissa projekteissa: RunkoRYL- saumaus 2010, SisäRYL 2013, RT-saumausohjekortit, Betonijulkisivujen saumausten suunnittelu ja laadunvarmistus, Rakennusten saumausmassat ja PCB-yhdisteet. Yhdistys työskenteli 2011 valmistuneen Eriste- ja levyrappausohjekirjan by 57 työryhmässä.

Tunnettavuuden lisäksi yhdistys panostaa jäsenyritystensä luotettavuuteen mm. siten, että se valvoo jäsentensä työnantajavelvoitteiden suorittamista. Tarkoituksena on myös, että kun tilaaja teettää saumausurakan Suomen Rakennussaumausyhdistyksen jäsenliikkeellä, hän voi olla varma, että työ tulee huolellisesti ja ammattitaidolla suoritetuksi ja lopputuloksena on siisti ja vedenpitävä sauma.

Teksti, kuvat ja lisätietoa: http://www.saumausyhdistys.net/

Back To Top