skip to Main Content

Elementtitalojen uusintasaumaus — vahva erikoisalamme

Saumalaaksolla on kunnioitettava, yli 30 vuoden ja tuhansien kohteiden kokemus saumaamisesta. Olemme erikoistuneet elementtien uusintasaumaukseen. Hoidamme koko korjaustyön alusta loppuun: suunnittelun, materiaalitoimitukset ja urakoinnin. Saumalaakson edustaja arvioi kunnostettavan kohteen ja tekee yksityiskohtaisen tarjouksen koko saumaustyön läpiviennistä sekä vastaa siitä, että työ etenee laaditun aikataulun ja budjetin mukaisesti onnistuneeseen lopputulokseen saakka.

Vaurioituneet saumat aiheuttavat merkittäviä haittoja

Elementtitaloissa julkisivujen saumat kestävät 15–20 vuotta. Elementtisaumojen kesto riippuu kuitenkin rakennuksen sijainnista, saumaustyön laadusta ja käytetyistä saumausmateriaaleista. Todellinen kestoikä voi vaihdella 10 ja 25 vuoden välillä. Mikäli saumat ovat ehtineet vaurioitua, pääsee sadevesi kulkeutumaan vauriokohdista lämmöneristyskerrokseen ja jopa sisätioihin saakka. Pitkään jatkuessaan vesivuoto aiheuttaa kosteusvaurioita rakenteille. Huonokuntoinen sauma aiheuttaa myös lämpövuotoja ja heikentää rakennuksen ulkonäköä.

Uusintasaumaus pidentää julkisivun elinkaarta

Säännöllinen elementtisaumojen huolto pidentää julkisivujen elinkaarta. Uusintasaumausta tulisi ryhtyä suunnittelemaan vanhojen saumojen halkeiltua tai mikäli saumat alkavat kokonaan irrota paikoiltaan. Ajoissa tehty saumaus tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin mittava vesivuotokorjaus. Se myös ehkäisee kosteusvaurioiden syntyä, alentaa lämmityskustannuksia, parantaa sisäilman laatua, lisää asumisviihtyvyyttä sekä parantaa rakennuksen ulkonäköä.

KYSY TARJOUS!

Anton Panschin
anton@saumalaakso.fi
010 209 7501

Julkisivuelementti- ja ikkunakarmisaumat vaativat väliin joustavaa saumausainetta. Betonielementtejä ei voida panna tiiviiseen puskusaumaan toisiaan vasten.

Ajoissa tehty elementtitalon saumausten uusiminen tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin korjaustyöt vaurioiden ilmaantumisen jälkeen.

Lataa saumalaakso oy:n RT-kortti tästä.

RT-tuotekorttien avulla suunnittelija ja hankinnoista vastaava valitsee oikeat tuotteet, tarvikkeet ja laitteet hankkeeseensa. Kaksi- tai useampisivuinen tuotekortti kertoo tuotteen tekniset tiedot selkeästi jäsenneltynä ja luokiteltuna. (www.rakennustieto.fi)

Saumalaakso Oy on Suomenrakennussaumausyhdistyksen jäsenliike

Maamme johtavat saumausliikkeet ja materiaalitoimittajat perustivat Suomen Rakennussaumausyhdistyksen vuonna 1994. Yhdistyksessä on tällä hetkellä yli 30 jäsentä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää elementtisaumaamisen, valmistusmateriaalien ja valmistusmenetelmien kehittämistä sekä materiaalien ja valmistusmenetelmien hyväksikäytön yleisiä edellytyksiä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia yhdyssiteenä saumausurakoitsijoiden, saumausmateriaalien valmistajien, betoniteollisuuden, eri viranomaisten, tutkimuslaitosten ja saumausasioista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välillä.

Saumausyhditys on mukana kouluttamassa betonirakenteiden kuntotutkijoita, korjaussuunnittelijoita ja korjaustyönjohtajia Suomen Betoniyhdistyksen vuosittain järjestettävillä pätevöitymiskurssilla.

Erittäin tärkeänä tehtävänä koettiin myös yhtenäisten takuu- ja toimitusehtojen luominen. Yhteisiä pelisääntöjä ja työmenetelmiä tarkennettiin myös vuonna 2001 käyttöön otetulla laatukäsikirjalla.

Jäsenet kokevat yhdistyksen keskuudessaan tärkeänä yhdyssiteenä jo pelkästään keskustelufoorumina, mutta yhdistyksen kautta jäsenet saavat myös tietoa käynnissä olevista alan tutkimuksista, heillä on yhdistyksen kautta mahdollisuus osallistua omaa toimintaa tukeviin projekteihin ja tutkimushankkeisiin sekä yleensäkin jäsenyyden kautta vaikuttaa alan kehitykseen.

Rakennussaumausyhdistys on myös onnistunut luomaan tunnettuvuuttaan, sillä yhdistyksen kannanottoja kysytään yhä enenevässä määrin. Lisäksi yhdistys on ollut mukana mm. seuraavissa projekteissa: RunkoRYL- saumaus 2010, SisäRYL 2013, RT-saumausohjekortit, Betonijulkisivujen saumausten suunnittelu ja laadunvarmistus, Rakennusten saumausmassat ja PCB-yhdisteet. Yhdistys työskenteli 2011 valmistuneen Eriste- ja levyrappausohjekirjan by 57 työryhmässä.

Tunnettavuuden lisäksi yhdistys panostaa jäsenyritystensä luotettavuuteen mm. siten, että se valvoo jäsentensä työnantajavelvoitteiden suorittamista. Tarkoituksena on myös, että kun tilaaja teettää saumausurakan Suomen Rakennussaumausyhdistyksen jäsenliikkeellä, hän voi olla varma, että työ tulee huolellisesti ja ammattitaidolla suoritetuksi ja lopputuloksena on siisti ja vedenpitävä sauma.

Teksti, kuvat ja lisätietoa: http://www.saumausyhdistys.net/

Back To Top