skip to Main Content

Mitä on julkisivun impregnointi?

Julkisivun impregnointi on menetelmä, jossa betonipinta käsitellään erityisillä silaani- tai siloksaanipitoisilla materiaaleilla. Näiden materiaalien imeytyessä betonipintaan ne muodostavat sen huokosrakenteeseen vettä hylkivän kerroksen. Tämä käsittely suojaa betonirakennetta ulkopuoliselta kosteudelta ja parantaa sen kestävyyttä sääolosuhteita vastaan.

Impregnointiprosessi

Impregnointi alkaa pinnan perusteellisella puhdistamisella. Tämä vaihe on tärkeä, sillä lika, öljy tai muu pintakontaminaatio voi heikentää impregnointiaineen imeytymistä ja siten sen tehokkuutta. Puhdistuksen jälkeen pinnan annetaan kuivua, jotta impregnointiaine pääsee imeytymään optimaalisesti.

Itse impregnointiaine, joka voi olla joko silaania tai siloksaania, levitetään betonipintaan joko ruiskuttamalla, telaamalla tai siveltämällä. Käytettävä menetelmä riippuu kohteesta ja käytettävästä aineesta. Impregnointiaine tunkeutuu betonin huokosiin, muodostaen vettä hylkivän kerroksen. Tämä kerros ei muuta betonin ulkonäköä, mutta parantaa sen suojaa kosteudelta ja sään vaikutuksilta.

Hyödyt ja käyttökohteet

Impregnointi tarjoaa monia etuja, erityisesti kun pakkasrapautuminen on alkuvaiheessa. Pakkasrapautuminen syntyy, kun vesi tunkeutuu betonin huokosiin ja jäätyy aiheuttaen betonin halkeilua ja rapautumista. Vettä hylkivä pinta vähentää merkittävästi veden tunkeutumista ja jäätymisen aiheuttamia vaurioita, pidentäen betonirakenteen käyttöikää.

Lisäksi impregnointi parantaa betonin kestävyyttä esimerkiksi saasteiden, kloridien ja muiden haitallisten aineiden vaikutuksia vastaan. Tämä on erityisen tärkeää alueilla, missä betonirakenteet altistuvat meri-ilmastolle.

Käytettävät aineet ja työvälineet

Impregnoinnissa käytettävät aineet valitaan huolellisesti kohteen vaatimusten mukaan. Silaani- ja siloksaanipitoiset aineet eroavat toisistaan hieman ominaisuuksiltaan. Silaanit tunkeutuvat syvemmälle betonin huokosiin ja tarjoavat pitkäkestoisemman suojan, kun taas siloksaanit muodostavat pinnalle hieman enemmän vettä hylkivän kerroksen, mutta kuluu nopeammin pois.

Oikeiden työvälineiden valinta on myös kriittistä onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Ruiskutusta käytetään usein suurilla pinnoilla, joissa ei ole paljoa ikkuna-aukkoja, kun taas telaaminen ja siveltäminen soveltuvat pienemmille ja vaikeasti saavutettaville tai tarkkuutta vaativille alueille. Työvälineet valitaan myös käytettävän aineen viskositeetin ja kohteen pinnanmuodon mukaan.

Yhteenveto

Julkisivun impregnointi on tehokas ja pitkälle kehitetty menetelmä betonipintojen suojaamiseksi kosteudelta ja sääolosuhteiden aiheuttamilta vaurioilta. Huolellisesti valitut impregnointiaineet ja työvälineet takaavat pysyvän ja laadukkaan lopputuloksen, mikä pidentää betonirakenteiden käyttöikää ja säilyttää niiden ulkonäön. Saumalaakso Oy:n asiantuntijat varmistavat, että jokainen kohde käsitellään yksilöllisesti parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi.

Ota yhteyttä:
Anton Panschin
anton@saumalaakso.fi
010 209 7501

Täältä löydät koko henkilöstön yhteystiedot ->

Saumalaakso Oy on Julkisivuyhdistyksen jäsenliike

Julkisivuyhdistys on vuonna 1995 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää ja kehittää julkisivuje esteettistä ja teknistä rakentamistapaa. Yhdistys pyrkii myös edistämään selkeiden määräysten ja ohjeiden aikaansaamista sekä käyttökelpoisten rakenneratkaisujen kehittämistä julkisivurakentamiseen.

Alan koulutuksen kehittäinen, ajankohtaisen tiedon julkaiseminen sekä tutkimus- ja kehitystyön edistäminen ovat myös yhdistyksen tavoitteita.

Yhdistyksen jäsenet edustavat monipuolisesti alalla toimivia teollisuus-, urakoitsija- ja suunnitteluyrityksiä sekä tutkimuslaitoksia, rakennuttajia ja kiinteistönomistajia.

Yhdistyksellä on lähes sata jäsentä.

Teksti ja lisätietoa: http://www.julkisivuyhdistys.fi/

Back To Top