skip to Main Content

Talvi – Nyt on aika toimia!

Talvi on aikaa, jolloin suurin osa tulevan kauden urakoista sovitaan tehtäväksi, suunnitellaan alustavasti työn toteutusaika, sekä resurssoidaan työvoima.

Taloyhtiön kannattaakin olla ajoissa liikkeellä, eikä jättää tarjouspyynnön lähettämistä taikka urakoitsijan valintaa liian myöhään keväälle. Mikäli päätöksen tekemisessä aikaillaan liikaa, on mahdollista, että urakka saattaa siirtyä jopa vuodella eteenpäin.

Mihin urakoitsijan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?

Taloyhtiön julkisivujen korjaustöissä on kyettävä sovittamaan yhteen niin asukkaiden kuin tehokkaan työn tekemisen tarpeet. Valitun toteutustavan lisäksi asukkaiden kanssa käytävällä kommunikaatiolla on suuri rooli urakan onnistumisessa.

Saumalaakso on ratkaissut kommunikaatiohaasteen sillä, että he käyttävät työkohteissaan suomalaisia asentajia ja työnjohtoa. Henkilökunnalle on myös painotettu hyvän kommunikaation tärkeyttä.

Työtapojen valinnassa ratkaisevinta on se, kuinka ajoissa taloyhtiö lähtee huoltamaan julkisivuja. Kustannuksiltaan edullisempia ja asukkaita vähemmän häiritseviä menetelmiä voidaan käyttää silloin, kun julkisivusaumat uusitaan säännöllisesti tai, kun julkisivuissa havaittuihin ongelmiin puututaan heti niitä havaittaessa.

Jos julkisivusauma pettää, seinään syntyy sade- ja sulamisveden päästävä aukko. Pahimmassa tapauksessa vesi aiheuttaa rakenteille vaurion. Mikäli päätöksentekoa lykätään liian pitkään, muiden lisätöiden määrä kasvaa. Äärimmäisessä tapauksessa koko ulkoseinärakenne voidaan joutua vaihtamaan.

Kaikkein tärkeintä työn onnistumiselle on tietenkin työn laatu

Onnistunut saumaustyö lähtee hyvästä suunnittelusta. Saumalaakso on tehnyt julkisivujen huolto- ja korjaustöitä jo vuodesta 1986 lähtien.

Työssä käytetään käytännössä hyväksi havaittuja materiaaleja ja tiukkaa laatupolitiikkaa, jonka seurauksena työstä vastaavat aina koulutetut ammattiasentajat.

Lisäksi työmaan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa aina sama yhteyshenkilö, jotta tieto kulkisi mahdollisimman hyvin kaikissa vaiheissa taloyhtiön ja urakoitsijan välillä. Ennen tarjouksen jättämistä asiakkaan kanssa keskustellaan ja käydään läpi tarpeet.

Tarjous pyritään antamaan aina niin tarkasti tilaajan tarpeen mukaisesti, jotta ikäviltä yllätyksiltä ja lisätöiltä vältyttäisiin. Vastuullinen urakoitsija ei pyri piilottamaan todellisia kuluja lisätöihin. Hyvin suunniteltu uusintasaumausurakka pysyy budjetissa!

Suunnitteletteko julkisivujen tai parvekkeiden huoltoa?

Ottaakaa yhteys asiantuntijaamme saadaksenne arvio urakkanne kestosta ja kustannusarviosta.

Puh: 010 209 7500

sähköposti: info@saumalaakso.fi

https://saumalaakso.fi/henkilosto
https://saumalaakso.fi/yhteystiedot/

Back To Top