skip to Main Content

Saumalaakson henkilöstökysely 4/2022

Meillä henkilöstöstä halutaan pitää huolta ja heidän työhyvinvointinsa on tärkeää. Siksipä on oleellista saada tietoa hyvinvoinnin kehittymisestä ympäri vuoden. Viimeisin laajempi henkilöstökysely toteutettiin keväällä. Laajoja kyselyjä toteutetaan noin vuoden välein ja niitä tuetaan suppeammilla kyselyillä tasaisen väliajoin. Suppeilla kyselyillä saamme tietoa edellisten kyselyiden jälkeen tehdyistä korjausliikkeistä ja näin varmistamme motivoituneen, sitoutuneen ja ammattitaitoisen henkilöstömme työhyvinvoinnin. Yhdessä työnjohdon kanssa pyrimme viemään parempaa työhyvinvointia osaksi arkea. Toteutamme henkilöstökyselyt Luotaamossa, joka on Ilmarisen ylläpitämä kartoituspohja. Henkilöstökyselyn tulos sekä eNPS-arvo olivat jälleen erinomaisia! Viimeisimpään kyselyyn vastasi 71% henkilökunnasta, yhteensä 42 henkilöä.

Viimeisin kysely toteutettiin huhtikuussa 2022.

Kyselystä on huomattavissa, että yleinen työvire yrityksessä on erinomaisella tasolla. Kartoitus kertoo työn merkityksellisyyden kokemuksista ja onnistumisen tuntemuksista sekä kehittymisen kokemuksista. Työvire piirtää yleiskuvan työhyvinvoinnista, työn kuormittavuudesta henkisellä ja fyysisellä tasolla sekä yrityksen työturvallisuudesta. Tarkentavat vastaukset on nähtävissä alla. Suurin osa väittämistä on erinomaisella tasolla, joka kertoo henkilökunnan sitoutuneisuudesta, ammattitaidosta ja siitä, että hyvinvointi on tällä hetkellä hyvällä mallilla. Aina löytyy kuitenkin parannettavaa. Jatkossa tulemme kiinnittämään huomiota palautteen antamiseen työmaalla, sillä siinä vaikuttaisi olevan parantamisen varaa. Tavoitteeksi olemme asettaneet, että palaute on vastaanottajalle laadukkaampaa.

Asentajan työ on hyvin fyysistä ja välillä työmaan tunnelma on hektinen sekä stressaava. Siksipä on hyvä huomata, että olemme yrityksenä saavuttaneet oman henkilökunnan kesken hyvän ja välittävän ilmapiirin, joka näkyy kyselyn tuloksissa. Panostamme henkilöstöetuihin esimerkiksi tarjoamalla laajat terveyspalvelut ja virike-edun. Meillä on pitkiä työuria, joka osaltaan kertoo onnistumisesta tähänastisessa työssä. Osa asentajista onkin työskennellyt meillä yli 30 vuotta. Pitkiin ja terveisin työuriin haluammekin työntekijöitä kannustaa ja siksipä työhyvinvoinnin laatuun ollaan panostettu nyt ja tulevaisuudessa.

Employee Net Promoter Score eli eNPS-arvo mittaa henkilöstön tyytyväisyyden, sitoutumisen ja kuinka todennäköisesti henkilöstö suosittelee työnantajaansa ystävilleen, perheelleen tai kollegoillensa. Yleisohjeena voidaan pitää, että positiivinen tulos on aina hyvä. 

Tarkempaan tulkintaan voidaan käyttää apuna seuraavaa jaottelua;

0 – +20 Hyvä

yli 20 Erinomainen

yli 40 Huipputulos

 

Back To Top