skip to Main Content

Saumaus, tiivistys ja elementtisaumaus – Vahva erikoisalamme

Elementtisaumaus – Mikä on sen tarkoitus?

Julkisivuelementti- ja ikkunakarmisaumat vaativat väliin joustavaa saumausainetta. Betonielementtejä ei voida panna tiiviiseen puskusaumaan toisiaan vasten. Elementtisaumaus estää sääolosuhteiden vaikutuksen talon rakenteisiin, koska elementtisaumaus estää kosteuden pääsyn elementtirakenteisiin ja lämpöeristeisiin.

Pahimmassa tapauksessa pettäneen saumauksen seurauksena sisäpinnat saattavat kärsiä kosteusvaurioista seinäkupruina. Saumausta eli kittausta käytetään myös ikkunankarmien vieressä, tämä on tiivistystä.

Betonielementtijulkisivun tekninen käyttöikä on määritelty 50-100 vuoden pituiseksi. Miksi elementtisaumaus tai uusintasaumaus tulee kuitenkin teettää huomattavasti aikaisemmin?

Elastiset liikuntasaumat menettävät joustoaan ajan ja auringon vaikutuksesta. Elementtisauma alkaa ajan myötä kovettumaan ja menettämään jonkin verran elastisuutta. Tästä syystä saumat alkavat halkeilla ja tartunta heiketä. Nämä syyt voivat aiheuttaa rakennukselle riskin vesivuodoista.  Ajoissa tehty saumaus tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin mittava vesivuotokorjaus. Joskus mittava vesivuotokorjaus saatetaan aluksi korvata tilapäisellä halkeamien paikkauksella, jonka jälkeen alkaa varsinaisen elementtisaumaus tai uusintasaumaustyön suunnittelu. Vältä vesivuotokorjaus ja tilaa elementtisaumaus Etelä-Suomessa ja Länsi-Suomessa.

Milloin julkisivusaneeraus ja uusintasaumaus tarkalleen tulisi tehdä?

Elementtisaumojen kestävyys riippuu rakennuksen sijainnista (mm. meri, korkea paikka, suojaisa paikka). Elementtitaloissa julkisivujen saumat kestävät keskimäärin 15-20 vuotta. Elementtisaumojen kestoikä riippuu kuitenkin saumaustyön laadusta ja käytettävistä elementtisaumausmateriaaleista. Todellinen kestoikä voi siten vaihdella 10 ja 25 vuoden välillä. Uusintasaumausta tulisi ryhtyä suunnittelemaan vanhojen saumojen halkeiltua tai mikäli saumat alkavat kokonaan irrota paikoiltaan. Nyrkkisääntönä on, että vanhaa saumaa ei kannata korjata, vaan suorittaa julkisivujen saumaus-ammattilaisilla. Saumalaakso tekee julkisivujen saneerauksen ja uusintasaumaksen Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen alueella.

Miten uusinta- eli korjaussaumausurakka etenee?

Elementtitalon ensimmäinen uusintasaumaus ei välttämättä vaadi erillistä koko rakennuksen kattavaa kuntotutkimusta, mutta vanhempien rakennusten kohdalla rakennuksen kuntokartoitus on lähes välttämätön. Uudemmissakin kohteissa ennen saumausta tarkistetaan rakennuksen betonielementtilaattojen kunto.

Saumausremontti kannattaa tehdä vain, mikäli talon rakenteet, ulkorappaus ja maalaus ovat edelleen moitteettomassa kunnossa. 15 – 20 vuoden ikäistä elementtijulkisivua tulisi jo tarkastella huolellisemmin, mm. betonin haurastumisen osalta. Usein elementtisaumaus yhdistetään julkisivun maalausurakkaan, jotka ovat kustannustehokkainta teettää samaan aikaan, samalla urakoitsijalla.

Kuinka usein elementtisaumojen tarkastus tulisi teettää?

Elementtisaumojen tarkastus tulisi tehdä viimeistään 10-15 vuotta saumauksesta, vaikka näkyviä saumavaurioita ei olisikaan havaittavissa. Suositeltavaa olisi tehdä saumojen huoltosopimus luotettavan saumausurakoitsijan kanssa. Ammattilainen näkee, koska elemensaumaus olisi syytä uusia. Teemme elementtisaumojen tarkastukset ammattitaidolla Etelä-Suomessa ja Länsi-Suomessa.

Onko julkisivun uusintasaumaus ympäristölle haitallista?

Saumausaineet kehittyvät jatkuvasti ympäristöystävällisempään suuntaan. 80-luvulla käyttöön tulleisiin elastisiin 1-komponenttisiin polysulfidi-saumausmassoihin ei enää ole lisätty PCB:tä. Koska erillistä kovettajakomponenttia ei enää kehitystyön myötä tarvittu, sen jälkeen valmistetuissa saumausmassoissa  ei ole myöskään käytetty enää lyijyä.

PCB- ja lyijypitoisten saumausmassojen poistaminen vaatii aina työturvallisuuden asianmukaista huomioimista. Vanhojen talojen elementtisaumaus tai uusintasaumauksen yhteydessä on poistettavan saumausaineen PCB- ja lyijypitoisuus aina selvitettävä ennen töiden aloittamista.

Saumaus ja elementtisaumaus ammattitaidolla Saumalaaksolta.

Saumalaakso Oy on Suomenrakennussaumausyhdistyksen jäsenliike

 

Maamme johtavat saumausliikkeet ja materiaalitoimittajat perustivat Suomen Rakennussaumausyhdistyksen vuonna 1994. Yhdistyksessä on tällä hetkellä yli 30 jäsentä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää elementtisaumaamisen, valmistusmateriaalien ja valmistusmenetelmien kehittämistä sekä materiaalien ja valmistusmenetelmien hyväksikäytön yleisiä edellytyksiä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia yhdyssiteenä saumausurakoitsijoiden, saumausmateriaalien valmistajien, betoniteollisuuden, eri viranomaisten, tutkimuslaitosten ja saumausasioista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välillä.

Saumausyhditys on mukana kouluttamassa betonirakenteiden kuntotutkijoita, korjaussuunnittelijoita ja korjaustyönjohtajia Suomen Betoniyhdistyksen vuosittain järjestettävillä pätevöitymiskurssilla.

Erittäin tärkeänä tehtävänä koettiin myös yhtenäisten takuu- ja toimitusehtojen luominen. Yhteisiä pelisääntöjä ja työmenetelmiä tarkennettiin myös vuonna 2001 käyttöön otetulla laatukäsikirjalla.

Jäsenet kokevat yhdistyksen keskuudessaan tärkeänä yhdyssiteenä jo pelkästään keskustelufoorumina, mutta yhdistyksen kautta jäsenet saavat myös tietoa käynnissä olevista alan tutkimuksista, heillä on yhdistyksen kautta mahdollisuus osallistua omaa toimintaa tukeviin projekteihin ja tutkimushankkeisiin sekä yleensäkin jäsenyyden kautta vaikuttaa alan kehitykseen.

Rakennussaumausyhdistys on myös onnistunut luomaan tunnettuvuuttaan, sillä yhdistyksen kannanottoja kysytään yhä enenevässä määrin. Lisäksi yhdistys on ollut mukana mm. seuraavissa projekteissa: RunkoRYL- saumaus 2010, SisäRYL 2013, RT-saumausohjekortit, Betonijulkisivujen saumausten suunnittelu ja laadunvarmistus, Rakennusten saumausmassat ja PCB-yhdisteet. Yhdistys työskenteli 2011 valmistuneen Eriste- ja levyrappausohjekirjan by 57 työryhmässä.

Tunnettavuuden lisäksi yhdistys panostaa jäsenyritystensä luotettavuuteen mm. siten, että se valvoo jäsentensä työnantajavelvoitteiden suorittamista. Tarkoituksena on myös, että kun tilaaja teettää saumausurakan Suomen Rakennussaumausyhdistyksen jäsenliikkeellä, hän voi olla varma, että työ tulee huolellisesti ja ammattitaidolla suoritetuksi ja lopputuloksena on siisti ja vedenpitävä sauma.

Teksti, kuvat ja lisätietoa: http://www.saumausyhdistys.net/

Julkisivuelementti- ja ikkunakarmisaumat vaativat väliin joustavaa saumausainetta. Betonielementtejä ei voida panna tiiviiseen puskusaumaan toisiaan vasten.

Ajoissa tehty elementtitalon saumausten uusiminen tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin korjaustyöt vaurioiden ilmaantumisen jälkeen.

Lataa saumalaakso oy:n RT-kortti tästä.

RT-tuotekorttien avulla suunnittelija ja hankinnoista vastaava valitsee oikeat tuotteet, tarvikkeet ja laitteet hankkeeseensa. Kaksi- tai useampisivuinen tuotekortti kertoo tuotteen tekniset tiedot selkeästi jäsenneltynä ja luokiteltuna. (www.rakennustieto.fi)

KYSY TARJOUS!

Anton Panschin
anton@saumalaakso.fi
0400 165 579

Back To Top