skip to Main Content

Saumalaakso Oy on myös Suomen Palokatkoyhdistyksen jäsenliike

Rakenteellinen palontorjunta ja muut onnettomuuksia ennalta ehkäisevät järjestelyt luovat perustan henkilöturvallisuudelle. Samalla minimoidaan omaisuusvahingot ja mahdollistetaan tehokkaat sammutus– ja pelastustoimenpiteet.

Rakennusten ja rakennelmien paloturvallisuus koostuu useista osatekijöistä, kuten paloteknisesti osastoivista rakenteista, turvallisista materiaaleista ja tekniikoista sekä sammutus- ja pelastustyötä helpottavista järjestelyistä.

Rakentamiseen liittyy nyt ja tulevaisuudessa yhä monitahoisempia riskitekijöitä. Osastoivia ja muita rakenteita joudutaan lävistämään teknisten järjestelyiden johdosta, kun rakennetaan uutta ja korjataan vanhaa. Läpiviennit ja liitoskohdat ovat usein hankalissa paikoissa, jopa tarkastusten ulottumattomissa. Näiden rakenteiden suunnittelu ja toteuttaminen edellyttää erityistä osaamista.

Tämän osa-alueen turvallisuuden takaamiseksi toimii Suomen Palokatkoyhdistys ry. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on mahdollisimman kattavasti ja puolueettomasti eettisiä arvoja noudattaen toimia yhteistyötahona viranomaisiin, yhteisöihin ja alla toimiviin yrityksiin. Yhdistys osaltaan kehittää paloturvallisuutta erityisesti korostamalla palokatkojen ja saumausten merkitystä teknisissä läpivienneissä sekä rakenteiden liitoksissa. Hyväksytyillä ja laadukkailla komponenteilla, materiaaleilla, asennuksilla ja suunnitelmilla estetään savukaasujen, muiden haitallisten aineiden ja tulen sekä kuumuuden leviäminen rakennuksissa ja annetaan aikaa pelastautumiselle sekä pelastamiselle.

Lähde: Suomen Palokatkoyhdistys ry
Lue lisää: http://www.palokatkoyhdistys.fi/

Palokatkojen huolto

Palokatkojen kuntoa tarkkaillaan silmämääräisesti tasaisen väliajoin ja korjata tarpeentullen tai aina, kun uusia läpivientejä tehdään. Uusien läpivientien osalta on tärkeää, että ammattilainen suorittaa palokatkon asennuksen ja merkkaa sen asianmukaisesti. Liian usein näkee, että huoltoyhtiö, sähköasentaja tai vastaava ei_ammattimaisesti palokatkoja tekevä taho tekee läpiviennin, eikä tiivistä, saatika merkkaa uutta tehtyä palokatkoa asianmukaisesti.

Palokatkoja olisi syytä tarkkailla 3-5 vuoden välein tarkastuskierroksin, joissa tarkastetaan palokatkojen kunto silmämääräisesti ja valmistajan huolto-ohjeen mukaisesti. Tarkastuskierroksen on syytä antaa ammattilaisen tehtäväksi, sillä samalla kierroksella voidaan tehdä myös tarvittavat korjaukset. Tarkastuskierroksen tekeminen ovat erityisen tärkeää, sillä tulipaloissa kuolleista ihmisistä valtaosa menehtyy savuun. Palokatkoissa ollaan käytetty ja käytetään yhä paljon akryyli- ja kipsipohjaisia tuotteita, joiden elastisuus ja liikkumavara esim. rakenteiden kutistuessa tai eläessä ei välttämättä riitä. Palokatkoista tulee rakenteiden liikkuessa epätiiviitä ja palokatko menettää sen tarkoituksensa – antaa aikaa pelastautumiselle sekä pelastamiselle.

10-25 vuoden välein on syytä tarkastella palokatkoja kriittisemmin. On syytä arvioida palokatkosuunnittelijan kanssa onko palokatkot tulleet niille asetetun käyttöiän päähän. Tai onko tullut esille sellaisia asioita, jotka olisivat heikentäneet palokatkon toimivuutta, joka johtaisi tarpeeseen uusia ja korjata palokatko kokonaan.

Kauttamme pystyt tilamaan ammattilaisen tekemään vaativat palokatkoasennukset

Ota yhteyttä:
Anton Panschin
anton@saumalaakso.fi
010 209 7501

Back To Top