skip to Main Content

Vierailu Omakiinteistö-lehdessä

Suunnitelmallista betonielementtisaumausta läpi vuoden

Saumalaaksoa haastateltiin betonielementtien uusintasaumausta koskevaan artikkeliin Omakiinteistö-lehti Helsingin vuoden viidennessä numerossa.  (https://issuu.com/mediapotentiaoy/docs/omk_helsinki s. 20-22). Uusintasaumausta tarkasteltiin monesta näkökulmasta käsin.

Uusintasaumauksen tärkeyttä ei voi riittämiin korostaa. Suurin osa nykyisistä betonielementtitaloista rakennettiin 50-60 -luvuilla, jolloin elementit miellettiin korvattaviksi tullessaan käyttöikänsä päähän. Moni elementtitalo on jo tähän päivään mennessä ylittänyt niille alun perin annetun käyttöiän, mutta rakennusten on todettu kestävän vielä ainakin seuraavat 50 vuotta – kunhan niistä pitää hyvää huolta.

Saumoille kannattaa tehdä silmämääräinen tarkastus kaksi kertaa vuodessa. Perusteellinen ammattilaisten toteuttama kartoitus on syytä suorittaa kymmenen vuoden välein. Betonielementti on materiaalina herkkä lämpötilavaihtelulle, joka aiheuttaa saumakohdassa säännöllistä liikettä. Saumausmassa menettää tämän ja ympäristövaikutusten johdosta toimintakykynsä 10-20 vuodessa. Nykyiset saumausmassat ovat hieman aikaisempia lyhytkestoisempia, mutta toisaalta merkittävästi ympäristöystävällisempiä.

Työn tulee aina suorittaa ammattilainen, jolla on tarvittava pätevyys sekä saumaustyökortti. Amatöörimäinen saumaaja saattaa jättää jopa pohjustuksen tekemättä, jolloin sauman käyttöikä lyhenee radikaalisti. Toinen huomattava ongelma on tarvittavan saumausmassan määrän virheellinen arviointi. Tällöin saumausmassa ei ole välttämättä tiivis, saattaa haurastua ja revetä ennen aikojaan eikä pysy tartuntapinnassaan. Virhe on lisäksi taloudellisesti vakavaa laatua. Rakennus kärsii lämpöhävikistä ja mahdollisista kosteusongelmista. Jos rakennus on mennyt niin huonoon kuntoon, että betoni rupeaa murtumaan, puhutaan jo satojentuhansien hintaisesta saneeraukseen. Eristepuutteet ja villojen kunto voidaan tarkastaa uusintasaumauksen yhteydessä. Kattavampaa tietoa eristepuutteista, vuodoista ja kosteusvaurioista saa lämpökuvaamalla.

Yleisestä käsityksestä poiketen uusintasaumaus voidaan suorittaa toki myös talvella. Talvisaumaus hoituu verrattain pienellä vaivalla, sillä huputus ja telineiden pystyttäminen on tarpeetonta. Tartuntapintojen kuivumiselle on varattava jonkin verran enemmän aikaa kuin lämpiminä kuukausina, mutta toisaalta häiriöt tuntuvat asukkaista entistä mitättömimmiltä parvekkeiden käytön ja ulkoilun ollessa vähäisimmillään.  Sesongin ulkopuolella joulu-helmikuussa on myös usein helpompi löytää vapaita ammattisaumaajia.

Elementtisaumausprojektille on varattava aikaa. Päätöksen tekemisestä työn aloittamiseen kuluva ajanjakso on usein kuukausien mittainen. Kannattaa myös harkita ammattitaitoisen projektisuunnittelijan hyödyntämistä. Ammattilainen helpottaa asioiden eteenpäin viemistä, auttaa tekemään järkeviä valintoja ja laatii esimerkillisen tarjouspyynnön.

Back To Top