skip to Main Content

Saumalaakson henkilöstökysely 12/2022

Meillä henkilöstöstä halutaan pitää huolta ja heidän työhyvinvointinsa on meille tärkeää. Siksipä on oleellista saada tietoa hyvinvoinnin kehittymisestä ympäri vuoden. Laajoja kyselyjä toteutetaan noin vuoden välein ja niitä tuetaan suppeammilla kyselyillä tasaisen väliajoin. Henkilöstökyselyn tulos oli jälleen erinomaisella tasolla. Toteutamme henkilöstökyselyt Luotaamossa, joka on Ilmarisen ylläpitämä kartoituspohja. Viimeisimpää kyselyyn vastasi 73.4% henkilökunnasta, yhteensä 47 henkilöä.

Viimeisin kysely toteutettiin joulukuussa 2022.

Yleinen työvire yrityksessä on erinomaisella tasolla. Kartoitus kertoo työn merkityksellisyyden kokemuksista ja onnistumisen tuntemuksista sekä kehittymisen kokemuksista. Työvire piirtää yleiskuvan työhyvinvoinnista, työn kuormittavuudesta henkisellä ja fyysisellä tasolla sekä yrityksen työturvallisuudesta. Tarkentavat vastaukset on nähtävissä alla. Suurin osa väittämistä on erinomaisella tai hyvällä tasolla, joka kertoo henkilökunnan sitoutuneisuudesta, ammattitaidosta ja siitä, että hyvinvointi on tällä hetkellä hyvällä mallilla ja on nähtävissä parannusta edellisen henkilöstökyselyn perusteella tehdyn palautteen annon tehostamisen jäljiltä.

Aina löytyy kuitenkin parannettavaa. Jatkossa tulemme kiinnittämään huomiota työmaalla työturvallisuuden ja työn vaarattomuuden kartoitukseen, sillä siinä vaikuttaisi olevan parantamisen varaa. Teetämme säännöllisesti TR-mittauksia, joiden pohjalta suoritamme tarpeellisia parannuksia.

Asentajan työ on hyvin fyysistä ja välillä työmaan tunnelma on hektinen sekä stressaava. Siksipä on hyvä huomata, että olemme yrityksenä saavuttaneet oman henkilökunnan kesken hyvän ja välittävän ilmapiirin, joka näkyy kyselyn tuloksissa. Panostamme henkilöstöetuihin esimerkiksi tarjoamalla laajat terveyspalvelut ja virike-edun. Meillä on pitkiä työuria, joka osaltaan kertoo onnistumisesta tähänastisessa työssä. Osa asentajista onkin työskennellyt meillä yli 30 vuotta. Pitkiin ja terveisin työuriin haluammekin työntekijöitä kannustaa ja siksipä työhyvinvoinnin laatuun ollaan panostettu nyt ja tulevaisuudessa.

Back To Top