skip to Main Content

Saumalaakson henkilöstökysely 1/2024

Meillä henkilöstöstä halutaan pitää huolta ja heidän työhyvinvointinsa on meille tärkeää. Siksipä on oleellista saada tietoa hyvinvoinnin kehittymisestä ympäri vuoden. Laajoja kyselyjä toteutetaan noin vuoden välein ja niitä tuetaan suppeammilla kyselyillä tasaisen väliajoin. Viimeisimmän henkilöstökyselyn tulos oli hyvällä tasolla. Kyselyyn vastasi 81% henkilökunnasta, yhteensä 50 henkilöä. Toteutamme henkilöstökyselyt Luotaamossa, joka on Ilmarisen ylläpitämä kartoituspohja.
Viimeisin kysely toteutettiin tammikuussa 2024.

Yleinen työvire yrityksessä on hyvällä tasolla. Kartoitus kertoo työn merkityksellisyyden kokemuksista ja onnistumisen tuntemuksista sekä kehittymisen kokemuksista. Työvire piirtää yleiskuvan työhyvinvoinnista, työn kuormittavuudesta henkisellä ja fyysisellä tasolla sekä yrityksen työturvallisuudesta. Tarkentavat vastaukset on nähtävissä alla. Suurin osa väittämistä on erinomaisella tai hyvällä tasolla, joka kertoo henkilökunnan sitoutuneisuudesta, ammattitaidosta ja siitä, että hyvinvointi on tällä hetkellä hyvällä mallilla.

Suurin osa vastaajista kokee, että he pystyvät seuraavat kaksi vuotta terveytensä puolesta työskentelemään nykyisissä työtehtävissä.
Henkilöstön roolitus sekä työtehtävät ovat selkeitä.
Työympäristön turvallisuuden tunteessa on havaittavissa hajontaa edelliseen kyselyyn verrattuna.
Vastaajista 30% kokee oman motivaation hyväksi nykyistä työtä kohtaan sekä 42% on asiasta jokseenkin samaa mieltä.
Lähiesihenkilön tuki on noussut verrattuna viime kyselyyn ja harva kokee saavansa tarpeeksi säännöllistä palautetta, mutta viime kyselyyn nähden palautteen antamisen kanssa on petrattu ja se näkyy myös tuloksissa.

Asentajan työ on hyvin fyysistä ja välillä työmaan tunnelma on hektinen sekä stressaava. Siksipä on hyvä huomata, että olemme yrityksenä saavuttaneet oman henkilökunnan kesken hyvän ja välittävän ilmapiirin, joka näkyy kyselyn tuloksissa. Panostamme henkilöstöetuihin esimerkiksi tarjoamalla laajat terveyspalvelut ja virike-edun. Meillä on pitkiä työuria, joka osaltaan kertoo onnistumisesta tähänastisessa työssä. Osa asentajista onkin työskennellyt meillä yli 30 vuotta. Pitkiin ja terveisin työuriin haluammekin työntekijöitä kannustaa ja siksipä työhyvinvoinnin laatuun ollaan panostettu nyt ja tulevaisuudessa.

Employee Net Promoter Score eli eNPS-arvo mittaa henkilöstön tyytyväisyyden, sitoutumisen ja kuinka todennäköisesti henkilöstö suosittelee työnantajaansa ystävilleen, perheelleen tai kollegoillensa. Yleisohjeena voidaan pitää, että positiivinen tulos on aina hyvä.

Back To Top