skip to Main Content

Julkisivusaumaus – vierailu Betoni-lehdessä

Betonielementtien julkisivusaumaus ei saa milloinkaan olla riskisijoitus

Tuoreessa lokakuun Betoni-lehdessä (3/2018) käsitellään betonielementtien julkisivusaumaukseen liittyviä oleellisia ja ajankohtaisia asioita. Betoni-lehti haastatteli Saumalaakson toimitusjohtaja Anton Panschinia saumausta koskevissa asiantuntijalausunnoissa. Puhetta tuli useista huomionarvoisista seikoista, joita jokaisen saumausta harkitsevan taloyhtiön tulisi pitää mielessään.

Saumaustyökorttikoulutus aloitettiin Suomessa vuonna 2017 TTS Työtehoseuran toimesta. Saumaustöiden vaatimusten lisäännyttyä on luonnollista, että saumaustöitä suorittavien on jollain tavoin osoitettava ammattitaitonsa. Asiakkaat osaavat nykyään myös vaatia ensiluokkaista työnjälkeä. Saumaustyökorttikoulutus on tehokas tae taloyhtiöille, joiden ei enää tulevaisuudessa tarvitse arvuutella saumaustyöntekijöiden osaamisen tasoa. Toistaiseksi koulutuksen on suorittanut Suomessa n. 60 henkilöä, joista Saumalaakson osuus on peräti 36 – ja lisää tulee jatkuvasti.

Betonielementtien julkisivusaumauksen onnistumiseen vaikuttaa suunnittelu, rakennuksen sijainti, materiaalit ja itse työn tekeminen. Ilman jokaisen neljän tekijän huomioimista työ ei voi koskaan olla kauttaaltaan menestyksekäs. Tämä kokonaisuus ratkaisee julkisivusauman käyttöiän pituuden. Normaalisti todellinen käyttöikä vaihtelee 10-25 vuoden välillä, mutta räikeimpien laiminlyöntien kohdalla voidaan puhua vain muutamista vuosista. Tältä osin vastuuta penätään etenkin rakentajilta rakennuksen ensisaumauksen yhteydessä. Suurpiirteisesti tehty ensisaumaus voi johtaa koko saumauksen uusimiseen jo hyvin pian rakennuksen käyttöönoton jälkeen – muista vakavista vaurioista puhumattakaan.

Saumoja ei tulisi koskaan päästää siihen pisteeseen, että niissä on selviä näkyviä vaurioita. Tällöin vahinko on jo sattunut ja kosteusongelmat voivat olla pitkälle edenneitä. Silmämääräinen tarkastus olisi hyvä tehdä vuosittain ja yksityiskohtaisempi kuntokartoitus vähintään 10 vuoden välein. Ammattilainen näkee samoin tein, jos ongelmia on ilmaantunut tai tilanne on kehittymässä huolestuttavaan suuntaan. Ammattilaisen erottaa lisäksi siinä, että hän ei määrää turhia töitä. Jos saumaukset kestävät, ne todetaan hyviksi, ja taloyhtiössä voidaan jatkaa normaalia arkea.

Erilaisiin rakennuksiin, ympäristöihin ja erilaisille materiaaleilla on omat tarkasti käyttötarkoitukseensa soveltuvat massat. Saumauskohta voi jopa haljeta tai irrota, jos saumaaja ei ole osannut käyttää oikeaa määrää massaa tai edes ylipäätään oikeaa massaa. Sama pätee elementtien lämpöliikkeisiin. Elementit liikkuvat lämpötilan vaikutuksesta ja tämä liike on ymmärrettävä saumausta tehdessä. Vastuullinen ammattilainen huolehtii myös ympäristöasioista. Ympäristöhaitat tulee koko työn osalta herkeämättä minimoida ja ympäristömääräykset on otettava vakavasti.  Ekologisuus ja ympäristön turvallisuus ovat yhteisiä asioitamme.

Julkisivuyhdistys ry:n toimesta ja useimpien yritysten ja yhdistysten avustamana toteutettiin hiljattain by70 Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaus 2018 –opas. Opas on erittäin kattava yhteenveto talvella suoritettavien julkisivukorjausten kunniakkaasta läpiviemisestä. Saumalaakso osallistui määrätietoiseen projektiin heti sen alkuajoista lähtien – jo silloin, kun se kulki JUKO-hankkeen nimellä. (https://www.saumalaakso.fi/yritys/saumalaakso-mukaan-talvikorjaushankkeeseen/ )

Julkisivusaumauksia voidaan toki toteuttaa myös talvella, mutta kylmät olosuhteet edellyttävät erinomaista ammattitaitoa. Ammattilaisen on tunnettava kylmyyden vaikutus materiaalien ja rakenteiden käyttäytymiseen. Kylmässä ilmassa mm. massan kovettumisen kaltaiset tekijät eroavat normaaliolosuhteissa tehdyistä. Saumauskohdat tulee puhdistaa perin pohjin jäästä ja lumesta. Näiden ohella on valittava oikeat materiaalit, muistettava niiden asianmukainen varastointi, sisäistettävä liikkumisen vaikeutuminen ja lisääntynyt turvallisuusohjeisto, pidettävä saumausmassa lämpimänä…

Saumauskohdan ympäristöä ei tarvitse monesta muusta taloyhtiössä talvisin suoritettavasta ulkotyöstä poiketen lämpöeristää. Se on hyvä uutinen taloyhtiöille, sillä saumaukset voidaan täten tehdä suurin piirtein samoin kustannuksin vuodenajasta välittämättä. Samalla taloyhtiöiden saneerausten ja huoltotöiden suunnittelu helpottuu, kun kaikkia töitä ei tarvitse ajoittaa kesäkuukauksien sisään. Käytettävien materiaalien puolesta hinnat ovat toisinaan myös kesän vastaavia edullisempia myyjien pudottaessa niitä sesongin ulkopuolella.

Lue kokonaiset artikkelit Betoni-lehdestä sivuilta 74-85:

Back To Top