skip to Main Content

As Oy Vuohikujan saumausurakka  

Saumausta ja asbestinpurkua salaojaurakan tahdissa   

Vuonna 1980 valmistuneeseen As Oy Vuohikujaan aliurakoitiin salaojaremontin yhteydessä julkisivusaumojen uusimisurakka. Yhtiöön kuuluu kaksi kaksikerroksista rivitaloa ja kohteen rakentamisvuodelle tyypilliseen tapaan julkisivumaali sisältää asbestia. Kohteen pääurakoitsija SRG Korjausurakointi Oy tilasi saumaustyön alihankintana Saumalaaksolta, sillä olemme erikoistuneet asbestityöhön ja vaativiin kohteisiin.  

Olosuhteet ja yhteinen työmaa haastekertoimen nostajina  

Ahtaalla piha-alueella sijaitsevat rakennelmat, aidat ja istutukset olisivat jo yksistään tuoneet haastetta koneiden ja laitteiden siirtoon ja itse työn tekemiseen. Kun tähän yhtälöön lisättiin samaan aikaan tontilla tehtävä salaojaurakka, oli haastekerroin jo melkoinen. Ahdasta pihaa kaivettiin salaojatyön takia ensin auki ja sitten se suljettiin. Välillä maa-ainesta siirrettiin paikasta toiseen, sitten kaivuutyö jatkui toisessa kohtaa piha-aluetta. Saumaustyöt suoritettiin salaojaurakan etenemisen tahdissa. Olosuhteet siis nostivat muuten yksinkertaisen urakan vaikeustasoa, mutta Saumalaakson ammattilaisille se ei ole ongelma. Työmaan jakaminen ja aliurakointi on meille tuttua.  

2 km uusittavaa saumaa – täydessä suojapuvussa  

Vuohikujan urakka sisälsi kaiken kaikkiaan kaksi kilometriä uusittavaa saumaa. Vanhan sauman reunaan asti yltävä julkisivumaali sisälsi asbestia, joten työ suoritettiin asbestityönä. Vanha saumausaine ja pohjanauha poistettiin. Tämän jälkeen sauman tartuntapinnat hiottiin, jolloin jouduttiin hiomaan myös asbestia sisältävää maalin pintaa, sekä suorittamaan pienet betonipaikkaukset. Tilalle vaihdettiin uudet pohjanauhat ja saumausaineet, sekä tarkistettiin elementtien villatila. Työn suoritti kaksi kokenutta ja asbestitöihin erikoistunutta saumalaaksolaista, jotka eivät täydessä suojapuvussa työn tekemistä hätkähdä. Kohde pystyttiin urakontimaan kauttaaltaan henkilönostimella.  

Kahden urakoitsijan yhteistyöllä yhteiseen maaliin  

Kun kaksi urakoitsijaa toimii samaan aikaan samalla työmaalla, on keskinäinen viestintä, aikataulutus ja töiden jaksotus erittäin tärkeää. Jotta työ olisi sujuvaa, pitää kaiken toimia synkronoidusti ja aikataulussa. Työn suorittaminen on myös jaksotusten takia hitaampaa kuin normaalisti. Vastaavan kokoisella työmaalla urakan läpivienti kestää yleensä noin 1,5 kk, tässä urakassa hieman yli 2 kk. Yhteistyö SRG Korjausurakoinnin kanssa toimi Vuohikujalla moitteettomasti, ja urakka saatiin kunnialla ja aikataulussa maaliin. Saumarit ovatkin jo valmiina seuraavaan haasteeseen.    

Back To Top